Wynik gonitwy (55) Wrocław - tor Partynice, Dzień 8 - Niedziela 2 Sierpienia 2015

pogodnie, temp. +26°C, tor lekko elastyczny (2.7)
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w 2015 r. uzyskały sumę nagród od 201 € do 1500 €.
Dystans 2200m  • Pula nagród: 8 400 zł  • 

Czas : 3'02.00
ZWC: zł  •  PDK: zł  •  TRJ: zł  •  CZW: zł  •  TPL: zł  •  KWN: zł