Hodowca - G. Lishchuk

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2020 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0 0zł
2019 0
(0%)
1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33.33%)
1
(33.33%)
3 2 925zł
Suma 0 1 0 0 1 1 3 2 925zł

2018