Hodowca - V. Bukhtoyarov, E. Kappushev

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2022 2
(33.33%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
0
(0%)
6 40 583zł
2021 1
(14.29%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1 6 800zł
Suma 3 1 1 1 1 0 7 47 383zł

2018