Hodowca - V. Bukhtoyarov, E. Kappushev

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2022 1
(50%)
0
(0%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2 8 900zł
2021 1
(33.33%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1 6 800zł
Suma 2 0 1 0 0 0 3 15 700zł

2018