Hodowca - V. Bukhtoyarov, E. Kappushev

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2023 2
(18.18%)
1
(9.09%)
2
(18.18%)
2
(18.18%)
3
(27.27%)
1
(9.09%)
11 25 975zł
2022 3
(16.67%)
1
(5.56%)
1
(5.56%)
1
(5.56%)
1
(5.56%)
0
(0%)
7 49 083zł
2021 1
(5.26%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1 6 800zł
Suma 6 2 3 3 4 1 19 81 858zł

2018