Hodowca - A. Milovanov, V. Timoshenko

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2021 1
(8.33%)
0
(0%)
2
(16.67%)
1
(8.33%)
4
(33.33%)
4
(33.33%)
12 11 700zł
Suma 1 0 2 1 4 4 12 11 700zł

2018