Hodowca - Mohammed Obaid Al Khayyal

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2022 1
(16.67%)
0
(0%)
1
(16.67%)
1
(16.67%)
0
(0%)
3
(50%)
6 8 150zł
Suma 1 0 1 1 0 3 6 8 150zł

2018