Hodowca - V. Rashkova-Ivanova

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2022 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
2 0zł
Suma 0 0 0 0 0 2 2 0zł

2018