PLAN GONITW

numer gonitwy data rasa typ grupa wiek nazwa gonitwy warunki dystans pula nagrod
1 2021-05-03 xx przeszkody - 25+
Nagroda Otwarcia Sezonu Przeszkodowego
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 15 000 zł wygraną ponad 30 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4300 824 000 zł
2 2021-05-03 xx przeszkody - 25+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3850 820 000 zł
3 2021-05-03 xx przeszkody - 14
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 5 kg nadwagi, pozostałe 15 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 824 000 zł
4 2021-05-03 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 30 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3600 820 000 zł
5 2021-05-03 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwach z płotami ani z przeszkodami. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 816 000 zł
6 2021-05-03 xx - II 24+
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę od 1.01.2020 konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
3200 816 000 zł
7 2021-05-03 xx - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
1907 814 000 zł
8 2021-05-03 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (seria A)
1907 814 000 zł
1 2021-05-12 xx - III 24+
Gonitwa uczniowska (1). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 814 000 zł
2 2021-05-12 xx - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy.
2200 814 000 zł
3 2021-05-12 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
1600 814 000 zł
5 2021-05-12 oo - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy.
1907 79 600 zł
6 2021-05-12 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1400 810 000 zł
7 2021-05-12 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1600 810 000 zł
8 2021-05-12 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały.
1600 810 000 zł
1 2021-05-26 xx przeszkody - 25+
Nagroda Tiumena
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 15 000 zł wygraną ponad 30 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4400 824 000 zł
2 2021-05-26 xx przeszkody - 25+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3850 820 000 zł
3 2021-05-26 xx przeszkody - 14
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą 4 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach z przeszkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 3 000 zł – dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3600 824 000 zł
4 2021-05-26 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 30 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3800 820 000 zł
5 2021-05-26 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (seria A)
3600 816 000 zł
6 2021-05-26 xx - II 13
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
2600 816 000 zł
7 2021-05-26 xx - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Gonitwa pod patronatem Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
1907 814 000 zł
8 2021-05-26 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1600 814 000 zł
1 2021-06-03 xx - B 24+
Nagroda Konstelacji (kat. B)
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa dla 4-letnich i starszych klaczy.
1907 840 000 zł
2 2021-06-03 xx - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy.
2200 814 000 zł
3 2021-06-03 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
2200 814 000 zł
4 2021-06-03 oo - II 24+
AL KHALEDIAH RACING FESTIVAL 2021 Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej II grupy. Nagroda dodatkowa finansowana ze środków sponsora Polska AKF sp. z o.o. w wysokości 15 000 zł dla właściciela, 3 000 zł dla trenera i 2 000 zł dla jeźdźca zwycięskiego konia.
1907 812 000 zł
5 2021-06-03 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2021-06-03 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
7 2021-06-03 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
1 2021-06-16 xx przeszkody - 25+
Nagroda Wrocławska Trial
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 15 000 zł wygraną ponad 30 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4300 824 000 zł
2 2021-06-16 xx przeszkody - 25+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 820 000 zł
3 2021-06-16 xx przeszkody - 14
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą 4 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach z przeszkodami wygrały sumę 3 000 zł, niosą 5 kg nadwagi, za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 3 000 zł – dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3850 824 000 zł
4 2021-06-16 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną od 1.07.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4000 820 000 zł
5 2021-06-16 xx płoty - 13
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, niosą 4 kg nadwagi, pozostałe 14 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
2800 820 000 zł
6 2021-06-16 xx - II 24+
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę od 1.01.2020 konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
3200 816 000 zł
7 2021-06-16 xx - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Gonitwa pod patronatem Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
1907 814 000 zł
8 2021-06-16 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1907 814 000 zł
1 2021-06-23 xx - III 24+
Gonitwa uczniowska (6). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK . Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 814 000 zł
2 2021-06-23 oo - III 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy.
1907 79 600 zł
3 2021-06-23 xx - III 13
Gonitwa uczniowska (7). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK . Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 814 000 zł
4 2021-06-23 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
1400 814 000 zł
5 2021-06-23 oo - II 13
Memoriał Kasi Litwiniuk. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata.
1907 810 000 zł
6 2021-06-23 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. Gonitwa pod patronatem Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o.
1907 810 000 zł
7 2021-06-23 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2021-08-25 xx - IV 24+
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
1907 810 000 zł
2 2021-08-25 xx - IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy.
2200 810 000 zł
3 2021-08-25 xx - IV 13
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy.
1600 810 000 zł
4 2021-08-25 xx - II 12
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.
1400 816 000 zł
5 2021-08-25 oo - I 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
2200 814 000 zł
6 2021-08-25 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
7 2021-08-25 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2021-09-05 xx przeszkody - 25+
Wielka Wrocławska Nagroda Prezydenta Wrocławia
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
5000 9200 000 zł
2 2021-09-05 xx płoty - 24+
Wielka Partynicka Nagroda Unico Logistics
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z płotami lub przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4200 9100 000 zł
3 2021-09-05 xx przeszkody - 25+
Nagroda Galeriusa o Puchar Stajni Wyścigowej Kolesa
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni Waga 69 kg. Konie, które od 1.10.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 10 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 824 000 zł
4 2021-09-05 xx przeszkody - 14
Nagroda Leroy Merlin
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Konie, które biegały w gonitwach z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3850 824 000 zł
5 2021-09-05 xx płoty - 24+
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną od 1.10.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 820 000 zł
6 2021-09-05 xx płoty - 13
Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach
Cena Dostihoveho zavodiste Pardubice. Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, niosą 1 kg nadwagi; konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 3 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 5 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
2800 820 000 zł
7 2021-09-05 xx - II 23+
Nagroda
Partner gonitwy MPK Wrocław. Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2020 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
3200 816 000 zł
1 2021-09-15 xx - IV 24+
Gonitwa uczniowska (11). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
2200 810 000 zł
2 2021-09-15 xx - IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy.
1907 810 000 zł
3 2021-09-15 xx - IV 13
Gonitwa uczniowska (12). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 810 000 zł
4 2021-09-15 xx - II 12
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1600 816 000 zł
5 2021-09-15 oo - I 13
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 814 000 zł
6 2021-09-15 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
7 2021-09-15 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2021-10-06 xx - IV 24+
Gonitwa uczniowska (14). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 810 000 zł
2 2021-10-06 xx - IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy.
2400 810 000 zł
3 2021-10-06 xx - IV 13
Gonitwa uczniowska (15). Gonitwa pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 810 000 zł
4 2021-10-06 xx - II 12
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1400 816 000 zł
5 2021-10-06 oo - I 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
2200 814 000 zł
6 2021-10-06 oo - II 13
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
7 2021-10-06 oo - II 13
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2021-10-16 xx przeszkody - 25+
Crystal Cup
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
5500 9172 000 zł
2 2021-10-16 xx przeszkody - 25+
Nagroda Masiniego
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które od 1.11.2020 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 10 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 20 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4000 824 000 zł
3 2021-10-16 xx przeszkody - 14
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Finał cyklu gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Prawo startu mają konie, które ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4000 850 000 zł
4 2021-10-16 xx płoty - 24+
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 30 000 zł wygraną w gonitwach z płotami od 1.11.2020 r. – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3600 820 000 zł
5 2021-10-16 xx płoty - 13
Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego
Finał cyklu gonitw z płotami dla 3-letnich koni. Prawo startu mają konie, które ukończyły co najmniej jedną z gonitw cyklu. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3000 840 000 zł
6 2021-10-16 xx - IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
1907 810 000 zł
7 2021-10-16 xx - II 12
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.
1600 816 000 zł
1 2021-11-11 xx przeszkody - 25+
Nagroda Zamknięcia Sezonu
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które w 2021 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 15 000 zł wygraną ponad 30 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
4200 824 000 zł
2 2021-11-11 xx przeszkody - 25+
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które w 2021 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 10 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 820 000 zł
3 2021-11-11 xx przeszkody - 14
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3850 824 000 zł
4 2021-11-11 xx płoty - 24+
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 30 000 zł wygraną w gonitwach z płotami w 2021 r. 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3800 820 000 zł
5 2021-11-11 xx płoty - 24+
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną w gonitwach z płotami w 2021 r. 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 3 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3400 816 000 zł
6 2021-11-11 xx płoty - 13
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. konie, które biegały w gonitwie z płotami niosą 2 kg nadwagi. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną w gonitwach z płotami dodatkowo 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga 4 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej.
3000 820 000 zł
7 2021-11-11 xx - IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
2400 810 000 zł
8 2021-11-11 xx - II 12
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1600 816 000 zł
9 2021-05-03 xx - III 13
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały. (seria B)
1907 814 000 zł
9 2021-05-26 xx płoty - 24+
Gonitwa pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4- letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Za każdą sumę 5 000 zł wygraną od 1.06.2020 w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Ulga wagi dla koni półkrwi nie przysługuje koniom, które w rodowodzie do V pokolenia włącznie posiadają co najmniej 87,5% pełnej krwi angielskiej. (seria B)
3600 816 000 zł