PLAN GONITW

numer gonitwy data rasa typ grupa wiek nazwa gonitwy warunki dystans pula nagrod
1 2018-04-15 xx przeszkody - 25+
Nagroda Otwarcia Sezonu
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.05.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 2 kg, 15 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 10 000 zł wygraną ponad 20 000 zł od 1.05.2017 w gonitwach z przeszkodami – 1 kg nadwagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
2 2018-04-15 xx przeszkody - 14 0
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami niosą 2 kg nadwagi, pozostałe 10 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3400 820 000 zł
3 2018-04-15 xx płoty - 24+ 0
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni, które nie biegały w gonitwie z płotami lub przeszkodami. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3000 816 000 zł
4 2018-04-15 xx - III 24+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
1907 812 200 zł
5 2018-04-15 xx - III 24+ 0
Gonitwa uczniowska (1). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 812 200 zł
6 2018-04-15 xx - III 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
1907 812 200 zł
7 2018-04-15 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały.
1600 812 200 zł
1 2018-04-29 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
1600 812 200 zł
2 2018-04-29 xx - III 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które w karierze nie zajęły płatnego miejsca.
1600 812 200 zł
3 2018-04-29 oo - III 24+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni czystej krwi arabskiej III grupy.
1907 79 000 zł
4 2018-04-29 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych konie III grupy.
1907 812 200 zł
6 2018-04-29 kłusaki - - 23+ 0
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Konie, które w 2017 r. wygrały sumę do 8000 zł – start 2000 m; konie, które w 2017 r. wygrały sumę od 8001 do 12000 zł – start 2020 m; konie, które w 2017 r. wygrały sumę powyżej 12000 zł – start 2040 m. Start wolny.
2000 812 000 zł
7 2018-04-29 kłusaki - - 23+ 0
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w 2017 roku wygrały sumę do 3 000 zł. Start wolny.
2000 810 000 zł
1 2018-05-06 xx - III 24+ 0
Gonitwa uczniowska (2). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1400 812 200 zł
2 2018-05-06 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy.
1907 812 200 zł
3 2018-05-06 xx - III 23+ 0
Gonitwa uczniowska (3). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 812 200 zł
4 2018-05-06 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały.
1600 810 000 zł
5 2018-05-06 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1400 810 000 zł
6 2018-05-06 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1600 810 000 zł
7 2018-05-06 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1600 810 000 zł
1 2018-05-13 xx przeszkody - 25+
Nagroda Tiumena
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 2 kg, 45 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 45 000 zł wygraną ponad 45 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4200 820 000 zł
2 2018-05-13 xx przeszkody - 14 0
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które w gonitwach z przeszkodami biegały w sposób ważny i nie wygrały sumy 1500 zł, niosą 2 kg nadwagi. Konie, które wygrały sumę 1500 zł, niosą 3 kg nadwagi, a za każdą sumę 2 500 zł wygraną ponad 1500 zł – dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3600 820 000 zł
3 2018-05-13 xx płoty - 24+ 0
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2017 nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 12 000 zł – 2 kg, 18 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 12 000 zł wygraną ponad 18 000 zł –1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3600 816 000 zł
4 2018-05-13 xx - III 24+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
2200 812 200 zł
5 2018-05-13 xx - III 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
2200 812 200 zł
6 2018-05-13 xx - III 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1907 812 200 zł
7 2018-05-13 xx przeszkody - 25+
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 1.06.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.06.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami korzystają z 4 kg ulgi wagi. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3600 816 000 zł
1 2018-06-03 xx - III 24+ 0
Gonitwa uczniowska (4). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 812 200 zł
2 2018-06-03 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
2200 812 200 zł
3 2018-06-03 xx - III 13 0
Gonitwa uczniowska (5). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 812 200 zł
4 2018-06-03 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
5 2018-06-03 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
6 2018-06-03 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1600 810 000 zł
7 2018-06-03 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1400 810 000 zł
1 2018-06-10 xx przeszkody - 25+
Crystal Cup
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga dla koni 5-letnich 67 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
5500 9172 000 zł
2 2018-06-10 xx przeszkody - 25+
Nagroda Masiniego
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 1.07.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 3 000 zł, korzystają z 4 kg ulgi wagi, 6 000 zł – 3 kg, 9 000 zł – 2 kg, 12 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4000 820 000 zł
3 2018-06-10 xx przeszkody - 14 0
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 63 kg. Konie, które biegały w gonitwie z przeszkodami, niosą 2 kg nadwagi. Konie, które w gonitwach z przeszkodami wygrały sumę 2 500 zł, niosą 3 kg nadwagi, za każdą sumę 5 000 zł wygraną ponad 2500 zł – dodatkowy 1 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
4 2018-06-10 xx płoty - 24+ 0
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.07.2017 nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 12 000 zł – 2 kg, 18 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 12 000 zł wygraną ponad 18 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
5 2018-06-10 xx - III 24+
Nagroda Osady Śnieżka
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
2400 812 200 zł
6 2018-06-10 xx - III 13
Nagroda Militaria.pl
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich koni III grupy. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
2600 816 000 zł
7 2018-06-10 xx - III 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1600 812 200 zł
1 2018-06-24 xx - III 13
Nagroda Portu Lotniczego Wrocław
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1907 812 200 zł
2 2018-06-24 oo - I 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy.
2200 814 000 zł
3 2018-06-24 oo - II 13 0
Memoriał Kasi Litwiniuk. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata.
1600 810 000 zł
4 2018-06-24 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
5 2018-06-24 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2018-06-24 kłusaki - - 14
Derby
Międzynarodowa gonitwa dla 4-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
2400 820 000 zł
7 2018-06-24 kłusaki - - 23+
Puchar WTWK Partynice
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze wygrały sumę do 60 000 zł. Start wolny.
2200 77 000 zł
1 2018-07-29 xx - IV 23+ 0
Gonitwa uczniowska (6). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 810 000 zł
2 2018-07-29 oo - I 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy.
2200 814 000 zł
3 2018-07-29 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
2200 810 000 zł
4 2018-07-29 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
5 2018-07-29 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2018-07-29 kłusaki - - 23+ 0
Eliminacje do Wrocławskiego Turnieju Sprinterskiego Kłusaków Francuskich. Międzynarodowa gonitwa dla 3-6-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. W gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 12 zaprzęgów.
1800 77 000 zł
7 2018-07-29 kłusaki - - 23+ 0
Eliminacje do Wrocławskiego Turnieju Sprinterskiego Kłusaków Francuskich. Międzynarodowa gonitwa dla 7-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. W gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 12 zaprzęgów.
1800 77 000 zł
1 2018-08-05 xx przeszkody - 25+
Wrocławska Trial
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni. Waga 69 kg. Konie, które od 1.09.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 30 000 zł – 2 kg, 45 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 45 000 zł wygraną ponad 45 000 zł – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 3 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4200 820 000 zł
2 2018-08-05 xx przeszkody - 14
Nagroda Portu Lotniczego Wrocław
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Za każdą sumę 7 500 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 3 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
3 2018-08-05 xx płoty - 24+
Nagroda Militaria.pl
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 66 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Konie, które od 1.09.2017 nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 12 000 zł – 2 kg, 18 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 12 000 zł wygraną ponad 18 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 816 000 zł
4 2018-08-05 xx płoty - 13 0
Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni . Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni, które nie biegały w gonitwie z płotami. Waga 64 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
2800 820 000 zł
5 2018-08-05 xx - III 23+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy.
2200 812 200 zł
6 2018-08-05 xx - IV 23+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
1600 810 000 zł
7 2018-08-05 xx - II 12 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.
1200 816 000 zł
1 2018-08-19 xx - IV 23+ 0
Gonitwa uczniowska (7). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. Seria A
1907 810 000 zł
3 2018-08-19 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
2200 810 000 zł
4 2018-08-19 oo - II 13 0
Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
5 2018-08-19 oo - II 13 0
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2018-08-19 kłusaki - - 23+ 0
Eliminacje do III Mistrzostw Polski Kłusaków Francuskich. Międzynarodowa gonitwa dla 3-6-letnich kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. W gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 12 zaprzęgów.
2200 77 000 zł
7 2018-08-19 kłusaki - - 23+ 0
Eliminacje do III Mistrzostw Polski Kłusaków Francuskich. Międzynarodowa gonitwa dla 7-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny. W gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 12 zaprzęgów.
2200 77 000 zł
8 2018-08-19 xx - IV 23+ 0
Gonitwa uczniowska (7). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata. Seria B
1907 810 000 zł
1 2018-09-02 xx przeszkody - 25+
Wielka Wrocławska Nagroda Portu Lotniczego Wrocław
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 1.01.2017 r. ukończyły gonitwę z przeszkodami na płatnym miejscu. Waga dla koni 5-letnich 68 kg, dla koni 6-letnich i starszych 69 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Koni dosiadają wyłącznie jeźdźcy, którzy w sposób ważny ukończyli co najmniej 10 gonitw z przeszkodami. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
5000 9175 000 zł
2 2018-09-02 xx płoty - 24+
Wielka Partynicka
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4200 870 000 zł
3 2018-09-02 xx przeszkody - 25+
Nagroda Galeriusa o Puchar Stajni Wyścigowej Kolesa
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które od 1.10.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 15 000 zł. Waga 69 kg. Konie, które od 1.10.2017 nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 2 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3400 820 000 zł
4 2018-09-02 xx przeszkody - 14 0
Cykl gonitw z przeszkodami dla 4-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 66 kg. Za każdą sumę 7 500 zł wygraną w gonitwach z przeszkodami – 1 kg nadwagi. Maksymalna nadwaga – 4 kg. Konie, które debiutują w gonitwie z przeszkodami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
5 2018-09-02 xx płoty - 13
Nagroda Toru Wyścigowego w Pardubicach
Cena Dostihoveho zavodiste Pardubice. Cykl gonitw z płotami dla 3-letnich koni. Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 65 kg. Za każdą sumę 4 000 zł wygraną w gonitwach z płotami –1 kg nadwagi. Konie, które debiutują w gonitwie z płotami, korzystają z 2 kg ulgi wagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
2800 820 000 zł
6 2018-09-02 xx - III 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy.
1400 812 200 zł
7 2018-09-02 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (seria A)
1907 810 000 zł
8 2018-09-02 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (seria B)
1907 810 000 zł
1 2018-09-16 xx - IV 23+ 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy.
1600 810 000 zł
2 2018-09-16 xx - III 23+ 0
Gonitwa o nagrodę LEROY MERLIN. Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2017 nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (seria A)
3150 816 000 zł
3 2018-09-16 xx - II 12 0
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1600 816 000 zł
4 2018-09-16 xx - II 12 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.
1400 816 000 zł
5 2018-09-16 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2018-09-16 kłusaki - - 23+ 0
Finał III Mistrzostw Polski Kłusaków Francuskich. Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które uzyskały 12 najlepszych rekordów spośród zaprzęgów startujących w gonitwach eliminacyjnych w dniu 19.08.2018. Start wolny.
2200 810 000 zł
7 2018-09-16 kłusaki - - 23+
Puchar SHiUK
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 20 000 zł włącznie i nie zakwalifikowały się do Finału III Mistrzostw Polski Kłusaków. Konie, które wygrały sumę do 10 000 zł - start 2400 m; konie, które wygrały sumę powyżej 10 000 zł - start 2420 m. Start wolny.
2400 77 000 zł
8 2018-09-16 xx - III 23+
Nagroda
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2017 nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (seria B)
3150 816 000 zł
2 2018-09-23 oo - B 13
Nagroda SK Lesieniec (kat. B)
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej.
2400 820 000 zł
3 2018-09-23 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB). Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych.
2200 810 000 zł
4 2018-09-23 oo - II 13 0
Gonitwa o Puchar Wrocławskiego Centrum Seniora. Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych.
1907 810 000 zł
5 2018-09-23 oo - II 13 0
Gonitwa o Puchar Portu Lotniczego Wrocław. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1400 810 000 zł
6 2018-09-23 kłusaki - - 23+
Nagroda Cheval Francais
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych klaczy rasy kłusak francuski (sulki), które od 01.01.2018 roku osiągnęły najwyższą sumę nagród. Start wolny.
2600 820 000 zł
7 2018-09-23 kłusaki - - 23+
Nagroda Coktail Jeta
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 3-letnich i starszych ogierów i wałachów rasy kłusak francuski (sulki). Konie, które w karierze wygrały sumę do 10 000 zł - start 2400 m; konie, które w karierze wygrały sumę do 20 000 zł - start 2420 m; konie, które w karierze wygrały sumę do 50 000 zł - start 2440 m; konie, które w karierze wygrały sumę powyżej 50 000 zł - start 2460 m. Start wolny.
2400 810 000 zł
1 2018-10-14 xx - III 23+ 0
Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni III grupy.
1907 812 200 zł
2 2018-10-14 xx - IV 23+ 0
Gonitwa uczniowska (8). Czempionat Młodych Jeźdźców pod patronatem Prezesa PKWK. Gonitwa sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1400 810 000 zł
3 2018-10-14 xx - II 12 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1400 816 000 zł
4 2018-10-14 oo - I 13
Nagroda SK Wiśnicz
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
2200 814 000 zł
5 2018-10-14 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
6 2018-10-14 oo - II 13 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1600 810 000 zł
7 2018-10-14 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1400 810 000 zł
1 2018-10-21 xx - II 23+
Nagroda Karino
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 56 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
3150 816 000 zł
2 2018-10-21 xx przeszkody - 14
Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 4-letnich koni. Waga 67 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4000 850 000 zł
3 2018-10-21 xx przeszkody - 25+
Nagroda Zamknięcia Sezonu
Międzynarodowa gonitwa z przeszkodami dla 5-letnich i starszych koni, które w 2018 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 25 000 zł. Waga 69 kg. Konie, które w 2018 r. nie wygrały w gonitwach z przeszkodami sumy 5 000 zł, korzystają z 4 kg ulgi wagi, 10 000 zł – 3 kg, 12 000 zł – 2 kg, 15 000 zł – 1 kg. Klacze 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
4200 820 000 zł
4 2018-10-21 xx płoty - 24+ 0
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 4-letnich i starszych koni. Waga dla koni 4-letnich 67 kg, dla koni 5-letnich i starszych 69 kg. Konie, które w 2018 roku nie wygrały w gonitwach z płotami sumy 6 000 zł, korzystają z 3 kg ulgi wagi, 12 000 zł – 2 kg, 18 000 zł – 1 kg. Za każdą sumę 12 000 zł wygraną ponad 18 000 zł – 1 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3800 820 000 zł
5 2018-10-21 xx płoty - 13
Czempionat płotowy 3-latków
Międzynarodowa gonitwa z płotami dla 3-letnich koni. Waga 66 kg. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Nie jest stosowana ulga wagi dla koni półkrwi.
3000 830 000 zł
6 2018-10-21 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy.
2400 810 000 zł
7 2018-10-21 xx - II 12 0
Gonitwa objęta patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1600 816 000 zł
1 2018-08-26 kłusaki sulki - 23+
Nagroda Nitisa Josselyn
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 9000 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
2 2018-08-26 kłusaki sulki - 23+
Nagroda Bird Parker
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 20 000 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
3 2018-08-26 kłusaki sulki - 23+
Nagroda Readly Express
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia zapisu uzyskały sumę nagród do 60 000 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
4 2018-08-26 kłusaki sulki - 23+
Nagroda Orlando Jet
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
2200 811 500 zł
5 2018-08-26 kłusaki sulki - 23+
Nagroda Foiled Again
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
3200 811 500 zł
1 2018-09-30 kłusaki sulki - 23+
Nagroda OZO
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 3- i 4-letnich kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2018 do 27.08.2018 uzyskały sumę nagród do 10 000 zł włącznie. Konie, które w 2018 r. wygrały sumę do 3000 zł - start 2200 m; konie, które w 2018 r. wygrały sumę powyżej 3000 zł - start 2220 m. Start wolny.
2200 811 500 zł
2 2018-09-30 kłusaki sulki - 23+
Nagroda ABO VOLO
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 4-letnich kłusaków francuskich, które od 01.01.2018 do 27.08.2018 uzyskały sumę nagród do 18 000 zł włącznie oraz dla 5-letnich kłusaków francuskich, które od 01.01.2018 do 27.08.2018 uzyskały sumę nagród do 11 750 zł włącznie (sulki). Konie, które w 2018 r. wygrały sumę do 10 000 zł - start 2200; konie, które w 2018 r. wygrały sumę powyżej 10 000 zł - start 2220. Start wolny.
2200 811 500 zł
3 2018-09-30 kłusaki sulki - 23+
Nagroda GELINOTTE
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 5-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia 27.08.2018 uzyskały sumę nagród od 30 000 zł do 67 000 zł. Konie, które w 2018 r. wygrały sumę do 10 000 zł - start 2400 m; konie, które w 2018 r. wygrały sumę powyżej 10 000 zł - start 2420 m. Start wolny.
2400 811 500 zł
4 2018-09-30 kłusaki sulki - 26+
Nagroda IDEAL DE GAZEAU
Międzynarodowa gonitwa dla 6-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które od 01.01.2018 do 27.08.2018 uzyskały sumę nagród do 2500 zł włącznie. Start wolny.
2400 811 500 zł
5 2018-09-30 kłusaki sulki - 27+
Nagroda TIDALIUM PELO
Międzynarodowa gonitwa handikapowa dla 7-, 10- i 11-letnich kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia 27.08.2018 uzyskały sumę nagród powyżej 95 000 zł i wygrały przynajmniej 1 gonitwę w 2018 roku. Konie, które w 2018 r. wygrały sumę do 15 000 zł - start 2400 m; konie, które w 2018 r. wygrały sumę powyżej 15 000 zł - start 2420 m. Start wolny.
2400 811 500 zł
6 2018-09-30 xx płaska - 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (seria B)
1907 810 000 zł
8 2018-09-30 xx płaska - 23+
Gonitwa o nagrodę UNICO LOGISTICS Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni IV grupy. (seria A)
1907 810 000 zł
9 2018-09-30 płaska - 13
Gonitwa o Puchar Dyrektora Oddziału Totalizatora Sportowego we Wrocławiu Gonitwa dla 3-letnich koni półkrwi II grupy.
1600 812 000 zł
1 2018-10-07 kłusaki sulki - 23+
Nagroda BELLINO II
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia 10.09.2018 uzyskały sumę nagród do 9000 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
2 2018-10-07 kłusaki sulki - 23+
Nagroda CANCANNIERE
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia 10.09.2018 uzyskały sumę nagród do 18 700 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
3 2018-10-07 kłusaki sulki - 23+
Nagroda GENERAL DU POMMEAU
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki), które w karierze do dnia 10.09.2018 uzyskały sumę nagród do 55 000 zł. Start wolny.
2400 811 500 zł
4 2018-10-07 kłusaki sulki - 23+
Nagroda TENOR DE BAUNE
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
1800 811 500 zł
5 2018-10-07 kłusaki sulki - 23+
Nagroda ROQUEPINE
Międzynarodowa gonitwa dla 3-letnich i starszych kłusaków francuskich (sulki). Start wolny.
3200 811 500 zł
6 2018-10-07 xx płaska IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (Seria A)
1600 810 000 zł
7 2018-10-07 xx płaska IV 23+
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (Seria B)
1600 810 000 zł