PLAN GONITW

numer gonitwy data rasa typ grupa wiek nazwa gonitwy warunki dystans pula nagrod
4 2019-05-05 xx - III 24+
Nagroda Osady Śnieżka
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
1600 814 000 zł
5 2019-05-05 xx - III 13
Nagroda Militaria.pl
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
1907 814 000 zł
6 2019-05-05 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały.
1600 814 000 zł
7 2019-05-05 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1400 810 000 zł
1 2019-05-12 xx - II 24+ 0
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 4-letnich i starszych koni. Waga 60 kg. Za każdą wygraną gonitwę od 1.01.2018 konie niosą 2 kg nadwagi. Klacze 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
3200 816 000 zł
2 2019-05-12 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
1907 814 000 zł
3 2019-05-12 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy, które nie biegały.
1907 814 000 zł
4 2019-05-12 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy.
1600 814 000 zł
5 2019-05-12 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), które nie biegały.
1600 810 000 zł
6 2019-05-12 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1600 810 000 zł
7 2019-05-12 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy, które nie biegały.
1600 810 000 zł
5 2019-06-02 xx - III 24+
Militaria.pl
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy.
2400 814 000 zł
6 2019-06-02 xx - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich koni. Waga 59 kg. Konie, które w karierze nie zajęły płatnego miejsca, niosą 2 kg nadwagi; konie, które zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy – 4 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 5 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 2 kg nadwagi. Klacze korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie.
2600 816 000 zł
7 2019-06-02 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2019-06-09 xx - III 24+ 0
Gonitwa uczniowska (1) Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 814 000 zł
2 2019-06-09 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy.
1400 814 000 zł
3 2019-06-09 xx - III 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni III grupy.
1907 814 000 zł
4 2019-06-09 xx - III 13 0
Gonitwa uczniowska (2) Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1600 814 000 zł
5 2019-06-09 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
6 2019-06-09 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
1 2019-06-23 xx - III 24+ 0
Gonitwa uczniowska (3).Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 814 000 zł
2 2019-06-23 xx - III 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni III grupy.
2400 814 000 zł
3 2019-06-23 xx - III 13 0
Gonitwa uczniowska (4). Puchar Młodych Jeźdźców pod patronatem Dyrektora WTWK - Partynice Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie III grupy. Koni dosiadają wyłącznie uczniowie lub starsi uczniowie. Ulgi wagi z tytułu kategorii jeździeckich: jeźdźcy, którzy nie wygrali gonitwy – 2 kg, a 10 gonitw – 1 kg. Wszyscy jeźdźcy dosiadają koni bez bata.
1907 814 000 zł
4 2019-06-23 oo - II 13 0
Memoriał Kasi Litwiniuk Gonitwa dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. Koni dosiadają wyłącznie amazonki. Wszystkie amazonki dosiadają koni bez bata.
1907 810 000 zł
5 2019-06-23 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1600 810 000 zł
6 2019-06-23 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy.
1907 810 000 zł
1 2019-07-28 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (seria A) Gonitwa o Puchar Hyundai Nawrot
1907 810 000 zł
2 2019-07-28 xx - IV 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni IV grupy. Gonitwa pod patronatem LOTTO
1600 810 000 zł
3 2019-07-28 xx - II 12 0
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy, które nie biegały.
1200 816 000 zł
4 2019-07-28 oo - I 13 0
Memoriał Profesora Andrzeja Modrakowskiego. Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy.
1907 814 000 zł
5 2019-07-28 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1600 810 000 zł
6 2019-07-28 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.(seria B)
2200 810 000 zł
7 2019-07-28 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy. (seria B)
1907 810 000 zł
8 2019-07-28 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy. (seria A)
2200 810 000 zł
3 2019-08-11 xx płaska - 24+ 0
Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy.
1907 810 000 zł
5 2019-08-11 xx - II 23+ 0
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 54 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. Gonitwa pod patronatem LOTTO
3200 816 000 zł
6 2019-08-11 xx - IV 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy.
1907 810 000 zł
1 2019-08-18 xx - IV 23+ 0
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
1907 810 000 zł
2 2019-08-18 xx - II 12 0
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1400 816 000 zł
3 2019-08-18 oo - I 13
Nagroda SK Wiśnicz
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy.
2200 814 000 zł
4 2019-08-18 oo - II 13 0
Międzynarodowa gonitwa eksterierowa* dla 3-letnich klaczy czystej krwi arabskiej II grupy. Gonitwa pod patronatem LOTTO
2200 810 000 zł
5 2019-08-18 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy hodowli krajowej wpisanych do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB).
1907 810 000 zł
6 2019-08-18 oo - II 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej II grupy.
1600 810 000 zł
6 2019-09-08 xx - II 23+
Nagroda Osady Śnieżka
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (seria B)
3200 816 000 zł
7 2019-09-08 xx płaska IV 23+
Nagroda Unico Logistics
Gonitwa dla 3-letnich i starszych koni wyłącznie IV grupy.
2200 810 000 zł
8 2019-09-08 xx płaska II 12
Nagroda Militaria.pl
Gonitwa dla 2-letnich koni wyłącznie II grupy.
1400 816 000 zł
4 2019-09-08 xx - II 23+
Nagroda Hyundai Nawrot
Międzynarodowa gonitwa II grupy dla 3-letnich i starszych koni. Waga dla koni 3-letnich 55 kg, dla koni 4-letnich i starszych 60 kg. Konie, które od 1.01.2018 zajęły płatne miejsce, ale nie wygrały gonitwy niosą 2 kg nadwagi; konie, które wygrały gonitwę – 3 kg nadwagi; za każdą kolejną wygraną gonitwę dodatkowo 1 kg nadwagi. Klacze 3-, 4-, 5- i 6-letnie korzystają z 2 kg ulgi wagi. Nie jest stosowana ulga wagi za kategorie jeździeckie. (seria A)
3200 816 000 zł
5 2019-09-22 xx - II 12 0
Gonitwa dla 2-letnich koni II grupy.
1600 816 000 zł
6 2019-09-22 oo - I 13 0
Gonitwa dla 3-letnich koni czystej krwi arabskiej I grupy.
1907 814 000 zł