WŁAŚCICIEL - J. Ryżkowski

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2023 1
(3.33%)
1
(3.33%)
3
(10%)
2
(6.67%)
7
(23.33%)
16
(53.33%)
30 17 650zł
2022 3
(5.45%)
3
(5.45%)
4
(7.27%)
3
(5.45%)
2
(3.64%)
10
(18.18%)
25 33 900zł
2021 4
(5.8%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(2.9%)
0
(0%)
8
(11.59%)
14 22 360zł
2020 3
(2.97%)
2
(1.98%)
2
(1.98%)
4
(3.96%)
2
(1.98%)
19
(18.81%)
32 28 920zł
2019 5
(2.96%)
6
(3.55%)
4
(2.37%)
8
(4.73%)
9
(5.33%)
36
(21.3%)
68 58 210zł
2018 1
(0.44%)
8
(3.51%)
7
(3.07%)
7
(3.07%)
5
(2.19%)
31
(13.6%)
59 36 270zł
2017 2
(0.72%)
6
(2.17%)
7
(2.53%)
10
(3.61%)
6
(2.17%)
18
(6.5%)
49 45 660zł
2016 6
(1.81%)
10
(3.01%)
7
(2.11%)
10
(3.01%)
8
(2.41%)
14
(4.22%)
55 191 780zł
2015 6
(1.68%)
9
(2.51%)
5
(1.4%)
4
(1.12%)
1
(0.28%)
1
(0.28%)
26 170 550zł
2014 4
(0.98%)
6
(1.46%)
8
(1.95%)
11
(2.68%)
4
(0.98%)
19
(4.63%)
52 78 930zł
2013 2
(0.45%)
4
(0.91%)
5
(1.14%)
5
(1.14%)
6
(1.36%)
8
(1.82%)
30 30 390zł
2012 1
(0.21%)
5
(1.06%)
1
(0.21%)
6
(1.28%)
4
(0.85%)
13
(2.77%)
30 17 560zł
2011 1
(0.2%)
2
(0.4%)
4
(0.8%)
2
(0.4%)
4
(0.8%)
14
(2.82%)
27 17 190zł
2010 5
(0.97%)
3
(0.58%)
2
(0.39%)
2
(0.39%)
2
(0.39%)
4
(0.78%)
18 29 585zł
2009 3
(0.55%)
7
(1.28%)
4
(0.73%)
6
(1.09%)
5
(0.91%)
9
(1.64%)
34 41 661zł
2008 4
(0.72%)
2
(0.36%)
1
(0.18%)
1
(0.18%)
1
(0.18%)
0
(0%)
9 42 400zł
Suma 51 74 64 83 66 220 558 863 016zł

2018

nazwa płeć ojciec matka I II III IV V bm starty wygrane
Matar (oo) ogier Akbars (oo) Mukata Fata (oo) 1 3 0 0 1 2 7 11 650 zł
Himera Jr (oo) klacz Akbars (oo) Hipoteza (oo) 0 3 1 0 0 5 9 6 580 zł
Selrima Jr (oo) klacz Akbars (oo) Sulima z Reguła (oo) 0 1 1 2 1 2 7 5 780 zł
Oktava Jr (oo) klacz Akbars (oo) Orczata Fata (oo) 0 0 3 2 0 1 6 5 440 zł
Elgin Jr (oo) ogier Ontario HF (oo) El Sara (oo) 0 0 2 1 0 3 6 3 400 zł
Sonella Jr (oo) klacz Akbars (oo) Sulima z Reguła (oo) 0 1 0 2 1 4 8 2 865 zł
Husila Jr (oo) klacz Akbars (oo) Hipoteza (oo) 0 0 0 0 1 4 5 340 zł
Midas Jr (oo) ogier Akbars (oo) Mukata Fata (oo) 0 0 0 0 1 5 6 215 zł
Mutta Jr (oo) klacz Akbars (oo) Mukata Fata (oo) 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
Eryka Jr (oo) klacz Akbars (oo) Engalana (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
Letus Jr (oo) ogier Echo-Gazal (oo) Luanda (oo)
Magoun (oo) ogier Nougatin (oo) Margo (oo)
Elmina Jr (oo) klacz Gajman PS (oo) Egzyna (oo)