WŁAŚCICIEL - Alfred F. Laskowski

sezon I II III IV V bm starty wygrane
2018 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(100%)
0
(0%)
1 500zł
Suma 0 0 0 0 1 0 1 500zł

2018

nazwa płeć ojciec matka I II III IV V bm starty wygrane
El Yasmin (oo) klacz Noster(oo) Elais (oo) 0 0 0 0 1 0 1 500 zł
Fahad (oo) ogier Madras Kossack (oo) Fokida (oo)
El Noster (oo) ogier Fedain (oo) El Madżilis (oo)