Wynik gonitwy (131) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 16 - Niedziela 21 Czerwca 2015

pogodnie, temp. +20°C, tor lekko elastyczny (3.0)
Międzynarodowa 9-letne kłusaki francuskie.
Dystans 2200m  • Pula nagród: 7 000 zł  • 

Czas : 3'00.80
ZWC: 5.40 zł  •  PDK: 15.00 zł  •  TRJ: 94.60 zł  •  CZW: zł  •  TPL: zł  •  KWN: zł