Wynik gonitwy (48) Wrocław - tor Partynice, Dzień 7 - Niedziela 15 Czerwca 2008

Pogodnie, temp. +14°C, tor twardy (0.7)
Gonitwa dla 3 l. koni półkrwi III grupy.
Dystans 1700m  • Pula nagród: 3 230 zł  • Grupa III

Czas : 1'53.00 •  Styl:wysyłany
ZWC: 10.92 zł  •  PDK: 3.24 zł  •  TRJ: 123.90 zł  •  CZW: 596.29 zł  •  TPL: zł  •  KWN: zł