Wynik gonitwy (17) Sopot, Dzień 3 - Sobota 25 Sierpienia 2001

Pogodnie, temp. + 25°C, tor lekki (2.0)
Nagroda Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Macieja Płażyńskiego
Gonitwa dla 3 l. i st. koni III grupy.
Dystans 1300m  • Pula nagród: 5 950 zł  • Grupa III

Czas : 1'19.30 • (19.1-29.7-30.5) •  Styl:silnie wysyłany
ZWC: 12.20 zł  •  PDK: 18.15 zł  •  TRJ: 314.80 zł  •  CZW: 2530.20 zł  •  TPL: zł  •  KWN: 244.80 zł