Ranking trenerów w sezonie 2002

Trenerzy I II III IV V BM STARTY WYGRANE
1 Dorota Kałuba 105 78 85 46 1 177 492 1 115 235 zł
2 Andrzej Walicki 88 75 57 81 1 198 500 940 840 zł
3 Krzysztof Ziemiański 56 62 49 38 0 97 302 414 860 zł
4 Małgorzata Łojek 56 51 48 44 0 132 331 391 090 zł
5 Maciej Janikowski 42 32 31 37 0 107 249 364 140 zł
6 Bolesław Mazurek 42 18 34 33 0 94 221 245 990 zł
7 Andrzej Wojtowicz 34 38 35 31 0 123 261 312 570 zł
8 Włodzimierz Broniszewski 27 31 22 35 0 99 214 190 330 zł
9 Tadeusz Dębowski 25 23 16 13 0 40 117 129 180 zł
10 Jan Pochwatka 24 15 16 18 5 25 103 143 320 zł
11 Marek Nowakowski 22 32 36 47 0 109 246 154 230 zł
12 Stanisław Borkowski 22 24 20 18 1 39 124 126 730 zł
13 Grzegorz Witold Wróblewski 22 21 19 25 0 37 124 158 850 zł
14 Sergiusz Zawgorodny 20 16 18 22 0 74 150 157 970 zł
15 Józef Siwonia 19 27 25 20 0 82 173 174 950 zł
16 Bogdan Ziemiański 15 14 21 26 1 75 152 101 605 zł
17 Anna Nieora-Tchkuaseli 15 14 13 9 0 33 84 91 050 zł
18 Tomasz Szumski 12 13 18 22 3 45 113 57 190 zł
19 Bogdan Chrzanowski 11 15 27 18 0 107 178 82 980 zł
20 Robert Świątek 10 24 14 18 1 39 106 62 130 zł
21 Katarzyna Wojtasiak 10 14 25 15 1 61 126 83 850 zł
22 Józef Gęborys 10 13 19 17 1 76 136 64 145 zł
23 Grażyna Barbara Olszta 10 8 16 13 0 48 95 44 160 zł
24 Michaił Pietriakow 8 16 10 19 0 34 87 65 840 zł
25 Roman Maciejak 8 10 9 9 0 27 63 110 490 zł
26 Sławomir Walotek 7 8 13 9 0 32 69 49 810 zł
27 Andrzej Waliszewski 6 8 5 2 0 8 29 29 695 zł
28 Czesław Rajewski 5 11 13 11 0 67 107 41 350 zł
29 Mieczysław Mełnicki 5 11 3 6 0 21 46 64 105 zł
30 Tadeusz Skrok 5 8 5 17 0 41 76 32 840 zł
31 Iwona Wróblewska 4 8 4 7 0 32 55 36 190 zł
32 Andrzej Mroczek 4 4 2 2 0 2 14 28 850 zł
33 Marlena Gruca-Rucińska 4 3 2 10 0 14 33 19 560 zł
34 Albin Rejek 3 6 12 6 0 18 45 35 400 zł
35 Joanna Księżuk 3 5 9 8 1 33 59 23 375 zł
36 Krzysztof Zawiliński 3 3 3 5 0 12 26 18 100 zł
37 Piotr Armatyński 3 0 3 3 0 15 24 15 650 zł
38 Jan Głowacki 2 3 4 1 0 0 10 10 940 zł
39 Andreas Schutz 1 0 0 0 0 0 1 140 000 zł
40 Asa Borger 0 1 1 0 0 0 2 51 000 zł
41 Robert Szczęsny 0 0 3 1 0 2 6 2 620 zł
42 Radek Vraj 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
suma 768 763 765 762 16 2276 5350 6 383 210 zł