Ranking trenerów w sezonie 2012

Trenerzy I II III IV V BM STARTY WYGRANE
1 Józef Siwonia 45 29 25 22 23 30 174 496 620 zł
2 Wojciech Olkowski 39 29 30 24 21 47 190 430 200 zł
3 Janusz Kozłowski 39 20 19 14 10 33 135 299 830 zł
4 Maciej Janikowski 32 24 30 27 25 54 192 393 320 zł
5 Krzysztof Ziemiański 29 32 30 38 26 100 255 270 230 zł
6 Adam Wyrzyk 29 22 20 23 20 73 187 444 450 zł
7 Dorota Kałuba 28 24 24 26 26 72 200 338 160 zł
8 Andrzej Walicki 26 40 30 28 33 60 217 421 700 zł
9 Wiesław Kryszyłowicz 21 21 15 21 5 50 133 64 230 zł
10 Michał Borkowski 21 14 16 11 2 33 97 65 015 zł
11 Małgorzata Łojek 20 32 34 29 44 99 258 257 840 zł
12 Marek Nowakowski 19 20 18 14 18 68 157 317 800 zł
13 Michał Romanowski 18 20 28 21 17 53 157 168 190 zł
14 Maciej Jodłowski 17 17 11 12 11 43 111 145 280 zł
15 Emil Zahariev 15 18 15 25 20 78 171 121 760 zł
16 Daria Gutowska 14 28 24 22 16 40 144 177 310 zł
17 Kazimierz Rogowski 14 21 22 33 36 111 237 137 475 zł
18 Paula Żakowska 14 8 3 6 4 18 53 89 846 zł
19 Robert Świątek 12 10 16 19 2 41 100 50 260 zł
20 Tomasz Kluczyński 12 5 9 7 8 15 56 107 700 zł
21 Tadeusz Dębowski 11 15 15 11 3 48 103 29 285 zł
22 Stanisław Borkowski 11 11 10 13 4 46 95 25 130 zł
23 Jan Pochwatka 10 16 16 13 1 36 92 32 905 zł
24 Maciej Malinowski 9 8 6 7 7 30 67 86 670 zł
25 Jan Głowacki 8 14 10 9 6 17 64 127 150 zł
26 Mieczysław Mełnicki 8 9 7 10 6 24 64 73 325 zł
27 Andrzej Najderski 8 7 8 11 6 39 79 64 812 zł
28 Kamila Urbańczyk 7 10 6 7 7 15 52 69 630 zł
29 Wiesław Kałuża 7 3 3 0 1 12 26 38 972 zł
30 Patryk Wróblewski 7 2 6 5 5 15 40 37 030 zł
31 Roman Mateusiak 6 11 11 9 10 32 79 62 007 zł
32 Anna Nieora-Tchkuaseli 6 10 11 11 17 57 112 69 730 zł
33 Monika Ostrowska 4 5 11 7 7 9 43 50 737 zł
34 Bartosz Głowacki 4 2 4 2 0 8 20 32 020 zł
35 Anna Frontczak-Salivonchyk 2 5 3 3 4 23 40 25 727 zł
36 Aleksandra Gajos 2 4 1 3 2 13 25 22 450 zł
37 Andrzej Wojtowicz 2 3 5 4 3 21 38 26 450 zł
38 Monika Rogowska 2 1 7 10 11 35 66 21 670 zł
39 Grzegorz Kowalski 1 4 5 1 2 8 21 15 550 zł
40 Iwona Wróblewska 1 2 6 3 5 17 34 14 145 zł
41 Elwira Porębna 1 2 1 2 2 3 11 7 410 zł
42 Peter Simoni 1 2 0 0 0 4 7 12 600 zł
43 Dawid Mioduszewski 1 1 1 0 1 6 10 9 000 zł
44 Jerzy Ochocki 1 1 0 1 2 14 19 6 770 zł
45 Sergiusz Zawgorodny 1 0 2 4 2 16 25 9 350 zł
46 Ryszard Szpar 1 0 1 1 3 2 8 4 530 zł
47 G. Richter 1 0 0 0 0 0 1 48 000 zł
48 Kamila Zachovalova 1 0 0 0 0 0 1 18 000 zł
49 Adam Suchorzewski 0 3 2 3 2 8 18 18 260 zł
50 Anna Chrzanowska 0 2 0 0 1 7 10 3 000 zł
51 Krzysztof Zawiliński 0 1 4 1 2 16 24 6 740 zł
52 Sylwester Bagiński 0 1 3 4 4 13 25 10 342 zł
53 K. R. van den Bos 0 1 0 0 0 1 2 12 100 zł
54 Huub Otermans 0 0 0 1 0 0 1 7 200 zł
55 G. Zoetelief 0 0 0 1 0 0 1 3 000 zł
56 Bolesław Mazurek 0 0 0 1 0 0 1 390 zł
57 Bedrich Novak 0 0 0 1 0 0 1 357 zł
58 Monika Krzyśków 0 0 0 0 2 3 5 300 zł
59 Andrzej Serement 0 0 0 0 1 6 7 300 zł
60 Franciszek Wołoszyn 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
61 Józef Gęborys 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
62 Tadeusz Sadowski 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
63 Pavlína Sůrová 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
suma 588 590 584 581 496 1735 4574 5 900 261 zł