Ranking właścicieli w sezonie 1999

Właściciele I II III IV V BM STARTY WYGRANE
1 Polska Korporacja Inwestycyjna SA 36 26 17 21 8 8 116 260 595 zł
2 SK Janów Podlaski 32 35 21 44 40 72 244 181 588 zł
3 A. Wójtowicz 30 35 34 30 32 59 220 148 849 zł
4 Klucz Ziemski RWV 29 23 21 17 9 29 128 162 817 zł
5 SK Ochaby 26 25 19 20 13 20 123 105 575 zł
6 A. Szymusik 24 18 21 14 17 17 111 234 483 zł
7 SK Michałów 23 28 35 31 28 71 216 158 128 zł
8 Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. 23 26 24 21 13 34 141 290 943 zł
9 St. Demona 22 18 15 15 17 36 123 126 574 zł
10 Z. Makowski i M. Łuczak 21 23 13 10 8 13 88 108 695 zł
11 R. Rutkowski 20 12 18 16 10 16 92 121 627 zł
12 B. Burggraf 13 6 0 0 6 1 26 107 240 zł
13 St. Traf 12 8 14 10 11 16 71 58 739 zł
14 I. Żejmo, T. Ernst, J. Pawlicki, J. Pokorski i S. Guła 12 3 2 7 14 13 51 104 149 zł
15 M. Pokrywka 11 13 14 13 7 14 72 52 249 zł
16 St. Czarnca i M. Hajduk 11 10 19 14 19 38 111 56 759 zł
17 SK Moszna 11 7 4 3 4 5 34 104 444 zł
18 K. Szumiński 10 9 3 2 5 3 32 43 902 zł
19 SK Posadowo 10 8 8 3 3 9 41 45 137 zł
20 St. Upsala, L. Kowal i A. Mitka 9 11 9 8 11 14 62 42 137 zł
21 T. Dobczyński 9 11 8 5 5 13 51 41 215 zł
22 Casinos Poland 9 7 2 2 4 5 29 39 519 zł
23 R. Srokowski 9 3 4 4 2 4 26 31 074 zł
24 BHT Animal Trade Sp. z o.o. 8 12 10 6 1 10 47 68 888 zł
25 SK Mieczownica 8 8 11 7 8 23 65 36 756 zł
26 S. Guła 8 8 7 4 6 13 46 91 345 zł
27 B. Falewicz 8 5 2 4 2 8 29 49 117 zł
28 Bank Ochrony Środowiska SA 8 3 9 3 4 6 33 38 150 zł
29 SK Walewice 7 10 20 18 15 44 114 42 556 zł
30 M. Kłys, W. Marczewski i O. Nowak 7 3 5 3 0 6 24 25 834 zł
31 A. Łabędzki 7 3 3 3 4 2 22 29 323 zł
32 B. Godlewski i S. Dzierzęcki 7 1 2 2 1 2 15 46 229 zł
33 H. Ismer 6 10 2 6 6 13 43 35 015 zł
34 P. i P. Horstmann 6 6 3 3 2 1 21 47 936 zł
35 Tadeusz Skrok 6 5 8 13 11 39 82 32 347 zł
36 J. Opaliński 5 10 5 4 2 9 35 33 223 zł
37 S. Polednia 5 9 4 1 5 5 29 23 734 zł
38 Z. Makowski, G. Szczepańska i A. Kleban 5 5 2 2 1 7 22 22 073 zł
39 M. Przybyłowicz 5 4 7 16 12 31 75 33 223 zł
40 W. Czwartkowski 5 4 3 5 4 11 32 24 320 zł
41 L. Błachut 5 4 3 2 3 1 18 29 965 zł
42 Kompleks Zbożowo-Młynarski-L. Borowski 5 2 11 4 3 15 40 30 371 zł
43 R. Berrezouga 5 1 2 4 6 18 36 15 134 zł
44 SO Bogusławice 5 1 2 2 3 2 15 27 478 zł
45 E. i J. Kinkel i St. Niespodzianka 5 1 0 0 1 0 7 52 370 zł
46 A. Grochowski 4 4 11 6 9 19 53 26 425 zł
47 St. Racot 4 4 8 8 9 8 41 27 840 zł
48 T. Sobierajski 4 4 4 2 1 1 16 22 132 zł
49 Integracyjny Klub Sportowy Calino 4 3 8 1 0 3 19 19 724 zł
50 M. Przybyłowicz, M. Dudziński i M. Kłys 4 3 6 2 0 2 17 20 762 zł
51 SK Racot 4 3 5 4 4 3 23 18 653 zł
52 S. Kwieciński i P. Majtczak 4 3 0 1 5 3 16 44 677 zł
53 St. Zachodni Leasing SA 4 2 3 2 1 3 15 42 750 zł
54 B. i J. Głaszczak 4 2 1 6 1 1 15 16 424 zł
55 M. Potocka 4 2 0 3 4 4 17 11 098 zł
56 B. Wiedemann 4 1 1 3 2 2 13 9 882 zł
57 SK Stubno 3 10 7 6 3 11 40 72 611 zł
58 St. Brynów 3 8 13 4 11 34 73 26 560 zł
59 SK Golejewko 3 6 4 5 3 18 39 20 487 zł
60 A. Prokopienia 3 6 1 1 3 0 14 16 121 zł
61 Frh. G. von Haxthausen 3 4 6 2 2 12 29 13 492 zł
62 Z. Makowski 3 4 4 3 2 9 25 14 516 zł
63 SK Pępowo 3 4 4 2 0 2 15 13 752 zł
64 P. Gocłowski 3 4 1 2 5 1 16 15 625 zł
65 Rempex sp. z o.o., P. Lengiewicz i J. Bryzek 3 4 1 1 0 5 14 20 984 zł
66 Fonte 3 3 3 2 1 1 13 10 794 zł
67 K. Grewe 3 3 2 2 1 3 14 11 842 zł
68 ART SERWIS - K. Lipiński 3 3 2 2 1 2 13 11 202 zł
69 A. Prądzyński i St. Korab 3 3 2 0 1 1 10 19 388 zł
70 PPHT Adrian 3 3 1 8 4 7 26 15 199 zł
71 M. Kalinowski 3 3 1 2 0 5 14 11 900 zł
72 W. Złakowski 3 2 2 2 5 5 19 20 807 zł
73 B. Miller 3 2 0 1 1 0 7 8 254 zł
74 K. i M. Weidner 3 2 0 1 0 1 7 14 162 zł
75 Z. Kosiński 3 1 5 7 4 5 25 10 296 zł
76 J. Żurowski 3 1 2 3 1 6 16 8 954 zł
77 J. Nesteruk i A. Kundzewicz 3 1 1 2 0 3 10 7 630 zł
78 R. Tylicki 3 1 1 1 1 2 9 29 275 zł
79 Iwona Wróblewska 3 1 0 0 1 1 6 18 834 zł
80 B. Dąbrowski 3 0 4 0 1 3 11 13 615 zł
81 B. Wilczyńska 3 0 3 0 1 2 9 9 712 zł
82 CONSMAN - P. Kosiński i G. Kosińska 3 0 2 1 0 1 7 8 740 zł
83 K. i L. Celmer, K. Wądołowski 3 0 2 0 2 3 10 8 846 zł
84 A. Strumiłło 3 0 1 2 1 0 7 14 083 zł
85 E. Symoni i J. Pilich 3 0 1 1 1 1 7 7 014 zł
86 W. i R. Szulc, Z. Tober 3 0 1 1 0 0 5 75 200 zł
87 A. Majchrzak 3 0 0 0 1 1 5 26 090 zł
88 Go Faster Consulting sp. z o.o. i K. Szmal 2 9 9 8 10 11 49 25 862 zł
89 Reguł-W 2 5 9 11 18 37 82 20 194 zł
90 K. Wawrzyniak i T. Sokołowski 2 5 0 0 0 0 7 11 388 zł
91 Warcent SA 2 4 2 4 2 4 18 11 293 zł
92 P. Śniegucki 2 4 0 0 4 2 12 9 907 zł
93 B. Dmochowska 2 3 7 4 5 2 23 17 989 zł
94 W. Koźmiński 2 3 6 1 1 0 13 17 075 zł
95 E. Thiemichen 2 3 5 2 4 11 27 16 131 zł
96 H. Mroczko 2 3 4 4 3 6 22 8 576 zł
97 A. Izbicka, R. Zieliński i M. Boruta 2 3 4 1 2 4 16 30 440 zł
98 SK Iwno 2 3 3 7 6 2 23 11 878 zł
99 E. Piekarski 2 3 3 0 0 2 10 10 316 zł
100 WTWK-Partynice 2 3 2 5 8 14 34 21 585 zł
101 G. Acone 2 3 2 3 2 2 14 8 912 zł
102 J. Włodarczyk 2 3 1 1 0 3 10 9 746 zł
103 K. Nowakowski 2 3 0 1 1 2 9 11 448 zł
104 I. Zawadzka i T. Sobierajski 2 2 4 0 1 1 10 11 648 zł
105 PW Progaz Queen's Casino 2 2 3 3 2 2 14 11 320 zł
106 M. Klein 2 2 2 2 1 0 9 9 104 zł
107 U. i G. Bostrom 2 2 2 0 0 1 7 8 632 zł
108 A. Prądzyński i St. Niespodzianka 2 2 1 3 1 2 11 12 760 zł
109 Energomontaż Zachód SA 2 2 1 3 1 1 10 9 576 zł
110 J. Rynkiewicz 2 2 1 2 4 8 19 8 329 zł
111 I. Gyllenkrok 2 2 1 2 2 5 14 8 482 zł
112 M. Rutkowski i J. Nowicki 2 2 1 2 2 0 9 12 810 zł
113 Ś. Chrzanowska i Z. Górski 2 2 1 2 1 5 13 8 879 zł
114 A. Zieliński 2 2 1 1 1 1 8 28 120 zł
115 E. Budzicz 2 2 1 1 0 1 7 6 576 zł
116 M. Pilich, W. Kęska i W. Złakowski 2 2 1 0 0 1 6 10 000 zł
117 SZUANA - Barbara Kowalska 2 2 1 0 0 0 5 11 700 zł
118 M. Przybyłowicz i M. Kłys 2 2 0 3 2 4 13 14 250 zł
119 J. Kowalski 2 2 0 1 1 0 6 12 936 zł
120 Z. Markowicz i R. Szmal 2 2 0 0 0 0 4 25 400 zł
121 ALAMIX LIFE 2 2 0 0 0 0 4 11 200 zł
122 K. i V. Mirpuri 2 1 5 3 2 3 16 10 814 zł
123 R. Drabiński 2 1 5 2 2 3 15 8 036 zł
124 R. Biliński i J. Kopik-Nagłowski 2 1 5 1 0 1 10 12 920 zł
125 M. Utratna i D. Seweryniak 2 1 4 1 2 2 12 8 307 zł
126 L. Filipowicz i T. Trochimowicz 2 1 3 3 4 2 15 7 784 zł
127 N. Kovcin 2 1 3 2 0 2 10 8 906 zł
128 Z. Górski 2 1 3 1 1 3 11 10 450 zł
129 M. i P. Włostowscy, J. Chodkowski 2 1 2 2 0 2 9 8 702 zł
130 Mr & Mrs R. B. Reed 2 1 2 1 1 7 14 11 003 zł
131 G. Maron 2 1 2 1 1 4 11 9 470 zł
132 S. S. Doniecki i Z. Makowski 2 1 2 1 0 4 10 14 260 zł
133 G. Kaczmarek i A. Żbikowski 2 1 2 1 0 4 10 9 074 zł
134 S. Terlecki, J. Wertheim i W. Zdort 2 1 1 2 1 3 10 7 612 zł
135 A. Ou 2 1 1 2 0 0 6 8 220 zł
136 M. Zajączkowska i S. Dzierzęcki 2 1 1 1 3 2 10 7 247 zł
137 J., B. i H. Szajewscy 2 1 1 0 1 3 8 5 726 zł
138 M. Koriat 2 1 1 0 0 0 4 10 580 zł
139 M. Wincewicz 2 1 0 5 3 1 12 7 106 zł
140 St. Korab 2 1 0 1 0 0 4 9 250 zł
141 S. Reiter 2 1 0 0 0 0 3 6 796 zł
142 C. Güller-Dabliński 2 0 4 0 1 1 8 13 940 zł
143 R. Biliński 2 0 3 1 0 0 6 10 814 zł
144 W. Rudzka 2 0 1 5 2 2 12 8 397 zł
145 H. Styborsky 2 0 1 3 1 4 11 4 986 zł
146 M. i M.. Martowiczowie 2 0 1 2 4 1 10 5 741 zł
147 COINWEST 2 0 1 2 3 1 9 6 426 zł
148 St. Demona i T. Dobczyński 2 0 1 1 1 3 8 5 174 zł
149 POZiM RAPID 2 0 1 0 1 0 4 6 515 zł
150 A. Bremer 2 0 1 0 0 2 5 6 268 zł
151 Cz. Krakowski 2 0 1 0 0 0 3 6 240 zł
152 Mitbah Araber 2 0 0 4 2 2 10 5 474 zł
153 P. Chełkowski, T. Pawłowski i St. Korab 2 0 0 1 0 0 3 7 830 zł
154 Equi-Baby 2 0 0 0 0 0 2 8 000 zł
155 St. Barrakuda 1 9 0 3 3 3 19 17 298 zł
156 SK Bielin 1 5 5 3 2 2 18 8 686 zł
157 SK Korona 1 5 2 3 3 4 18 10 380 zł
158 Metalbud sp. z o.o. 1 4 6 7 7 18 43 11 891 zł
159 l. Hahn 1 4 1 0 1 4 11 11 880 zł
160 S. Müller 1 3 4 4 1 2 15 8 976 zł
161 A. Kundzewicz 1 3 2 3 2 7 18 8 440 zł
162 SK Krasne 1 3 2 2 7 19 34 7 284 zł
163 J. i R. Tyliccy 1 3 1 2 1 0 8 7 632 zł
164 SK Strzegom 1 3 1 2 0 0 7 4 784 zł
165 J. P. Zienkiewicz i A. Fuks 1 3 1 1 0 6 12 4 736 zł
166 Ramonia Gard 1 3 1 0 1 3 9 6 652 zł
167 Trening Koni Wyścigowych A. Rejek 1 3 0 6 1 11 22 6 595 zł
168 Z. Terlecki i J. Wertheim 1 3 0 2 1 2 9 4 916 zł
169 Vilnius Stud 1 3 0 1 0 0 5 6 486 zł
170 St. Bartek 1 3 0 0 0 1 5 5 272 zł
171 Rempex sp. z o.o. 1 2 9 3 4 11 30 11 557 zł
172 Polska Koiporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. 1 2 4 3 3 4 17 9 901 zł
173 A. Prądzyński 1 2 3 3 0 1 10 4 968 zł
174 Tvierdza - Maciej Rowiński 1 2 3 0 0 4 10 7 880 zł
175 P. i E. Maxwell 1 2 2 6 2 4 17 9 500 zł
176 T. Kotwicki 1 2 2 2 1 0 8 5 622 zł
177 A. Brzeziński 1 2 2 1 1 2 9 6 110 zł
178 P. i B. Sałagaj, R. Siatecki 1 2 2 1 1 0 7 10 535 zł
179 SK Kozienice 1 2 2 1 0 3 9 5 492 zł
180 K. Szewczyk i W. Chodkowski 1 2 2 0 0 1 6 4 200 zł
181 M. Kaproń 1 2 1 2 2 4 12 6 072 zł
182 M. Fogelstróm 1 2 1 1 1 4 10 5 170 zł
183 C. Römer 1 2 0 4 2 8 17 6 051 zł
184 KR Argos Czempin 1 2 0 1 1 2 7 3 120 zł
185 T. Chmurzyński 1 2 0 1 0 1 5 10 292 zł
186 M. Rutkowski i A. Nowak 1 2 0 1 0 0 4 7 800 zł
187 A. Bojar i B. Wierzbicki 1 1 5 1 1 4 13 4 760 zł
188 M. Rogowska i T. Pastuszka 1 1 3 0 1 0 6 22 225 zł
189 Davinder Singh Loomba, Harvinder Singh Ehasin 1 1 2 3 2 4 13 5 779 zł
190 G. i R. Wachowiak 1 1 2 3 2 2 11 3 800 zł
191 Załoga SK Stubno 1 1 2 3 1 1 9 4 756 zł
192 J. Morylowski 1 1 2 2 1 1 8 3 398 zł
193 M. i L. Arnrup 1 1 2 1 1 2 8 5 309 zł
194 O. Prehn 1 1 2 1 1 1 7 4 758 zł
195 SK Rzeczna 1 1 2 0 0 3 7 6 660 zł
196 K. Zawiliński 1 1 1 4 5 16 28 4 673 zł
197 G. Tomczyk 1 1 1 2 1 5 11 3 642 zł
198 J. Soska 1 1 1 2 1 1 7 4 084 zł
199 E. i E. Marciniak 1 1 1 2 0 4 9 4 124 zł
200 D. Domańska 1 1 1 1 3 4 11 6 187 zł
201 T. Porębski, R. i J. Połeć 1 1 1 1 1 6 11 4 965 zł
202 Ewa Maliszewska i Bożena Mazurek 1 1 1 1 1 5 10 4 689 zł
203 V. A. Napierkowska 1 1 1 0 4 3 10 3 822 zł
204 I. Mroczek 1 1 1 0 0 1 4 6 040 zł
205 S. Chrzanowska 1 1 1 0 0 0 3 8 160 zł
206 D. i H. Domke 1 1 0 2 3 4 11 4 363 zł
207 A. Skoczylas 1 1 0 2 1 4 9 3 534 zł
208 F. Denzinger 1 1 0 2 0 3 7 4 224 zł
209 Bożena Mazurek 1 1 0 1 2 3 8 5 536 zł
210 Go Faster Consulting sp. z o.o. i F. Krupa 1 1 0 1 1 0 4 8 255 zł
211 K. Morefors 1 1 0 1 0 1 4 4 144 zł
212 A. Żmuda 1 1 0 1 0 1 4 3 780 zł
213 C. Bar 1 1 0 0 2 0 4 3 960 zł
214 P. Pahlstrop 1 1 0 0 1 1 4 3 983 zł
215 Bożena Mazurek i S. Guła 1 1 0 0 1 0 3 5 365 zł
216 I. Lewandowska 1 1 0 0 0 2 4 5 180 zł
217 M. Modrzejewska i S. Wasiutow 1 1 0 0 0 1 3 5 420 zł
218 A. Waliszewski 1 1 0 0 0 0 2 3 520 zł
219 S. Graczyk i K. Wojtasiak 1 0 4 3 3 4 15 4 242 zł
220 M. Przybyłowicz, M. Dudziński, A. Prądzyński i M.Kłys 1 0 2 0 1 2 6 21 050 zł
221 C. Szczerba 1 0 1 4 0 1 7 6 220 zł
222 Franciszek Wołoszyn 1 0 1 3 2 6 13 2 944 zł
223 W. Sikorski 1 0 1 3 1 1 7 6 290 zł
224 S. Giszczak 1 0 1 1 1 6 10 2 013 zł
225 Obajd Al Mansouri 1 0 1 1 1 0 4 2 944 zł
226 Pegas A.S. 1 0 1 1 0 1 4 3 276 zł
227 St. Allez 1 0 1 0 2 1 5 4 810 zł
228 A. Sałagaj i S. Burska 1 0 1 0 1 2 5 4 775 zł
229 Kartagina - Biuro Podróży 1 0 1 0 1 2 5 4 625 zł
230 H. Pfeiffer 1 0 1 0 1 2 5 3 415 zł
231 S. Rowińska 1 0 1 0 1 0 3 4 625 zł
232 M. Rutkowska 1 0 1 0 0 3 5 3 024 zł
233 I. Szklarski, P. i E. Zarzyccy 1 0 1 0 0 2 4 2 640 zł
234 H. i E. Hryniewieckie 1 0 1 0 0 1 3 3 212 zł
235 A. i A. Błońscy 1 0 0 5 1 4 11 2 988 zł
236 St. Korab i BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o. 1 0 0 3 1 6 11 4 253 zł
237 S. S. Doniecki 1 0 0 2 3 4 10 4 995 zł
238 W. Zdort, Z. Terlecki, J. Wertheim 1 0 0 2 2 1 6 5 085 zł
239 A. Wójtowicz i I. Janczarek 1 0 0 2 0 4 7 3 478 zł
240 B. Fahlgren 1 0 0 1 2 2 6 3 237 zł
241 St. Zuzanna 1 0 0 1 1 0 3 4 315 zł
242 KR Agros Czempiń 1 0 0 1 0 5 7 2 420 zł
243 Go Faster Consulting sp. z o.o. i M. Szmal 1 0 0 1 0 3 5 4 070 zł
244 Firma Calix 1 0 0 1 0 2 4 3 952 zł
245 B. Rabajczyk, T. Giedyk i G. Piekarska 1 0 0 0 4 0 5 4 715 zł
246 PPHT Adrian 1 0 0 0 1 1 3 2 772 zł
247 A. Mitka 1 0 0 0 1 1 3 2 705 zł
248 M. A. i J. Kinkel 1 0 0 0 0 2 3 3 700 zł
249 A. Prądzyński i W. Kosowski 1 0 0 0 0 1 2 3 700 zł
250 S. Guła, T. Ernst i St. Korab 1 0 0 0 0 1 2 2 520 zł
251 St. Jenny 1 0 0 0 0 0 1 230 000 zł
252 W. I. Wolkowa 1 0 0 0 0 0 1 12 500 zł
253 BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o., A. Prądzyński i St. Korab 1 0 0 0 0 0 1 3 700 zł
254 M. Klepacki 0 4 4 2 0 2 12 14 322 zł
255 l. Jakubowicz 0 4 3 1 1 1 10 6 227 zł
256 D. i S. Bieniada 0 4 2 1 1 2 10 4 262 zł
257 J. Szczuka 0 3 2 2 1 3 11 6 938 zł
258 Trening Koni Wyścigowych - S. Walotek 0 3 2 2 0 2 9 5 758 zł
259 A. Kleban 0 3 2 1 0 3 9 3 128 zł
260 T. Eckstein 0 3 2 0 2 1 8 3 480 zł
261 M. Maliszewski 0 3 1 2 3 2 11 3 689 zł
262 A. Rejek i L. Kowal 0 3 1 2 1 3 10 3 036 zł
263 A. Czapski, S. Błachnio 0 3 1 0 2 1 7 2 794 zł
264 J. Englert, A. Burzyński i A. Brusikiewicz 0 3 0 2 2 4 11 3 134 zł
265 P. Führer i V. Stoklaska 0 2 4 3 2 3 14 14 684 zł
266 A., B. i M. Modrzejewscy 0 2 3 0 1 3 9 22 093 zł
267 M. Stalka 0 2 2 1 4 4 13 3 960 zł
268 Wydawnictwo Auto-Bazar - Ewa Kulaszewska 0 2 2 0 2 1 7 7 498 zł
269 Z. Tobiasz 0 2 2 0 1 3 8 2 308 zł
270 G. M. Wróblewski 0 2 1 4 1 1 9 6 680 zł
271 M. Rogowska 0 2 1 3 3 1 10 4 252 zł
272 A. Kowalski 0 2 1 1 0 0 4 4 070 zł
273 K. Sarnowski 0 2 0 2 0 1 5 2 248 zł
274 J. Nowicki 0 2 0 0 0 2 4 2 880 zł
275 A. i A. Proch 0 2 0 0 0 2 4 1 744 zł
276 PHU Eland 0 1 4 3 6 11 25 4 963 zł
277 SK Kalników 0 1 4 3 0 6 14 2 624 zł
278 Damis 0 1 3 5 1 14 24 3 596 zł
279 KARBON sp. z o.o. 0 1 2 2 0 3 8 3 228 zł
280 D. Dziubyna 0 1 2 2 0 3 8 2 998 zł
281 A. Milewski 0 1 2 1 0 4 8 2 604 zł
282 hod. I. i J. Hławiczka 0 1 2 1 0 4 8 1 440 zł
283 A. i M. Piwońscy 0 1 2 1 0 2 6 1 772 zł
284 K. Weidner 0 1 1 2 2 1 7 2 376 zł
285 M. i P. Twardowscy 0 1 1 1 3 0 6 3 145 zł
286 S. Legawiec 0 1 1 1 2 0 5 1 280 zł
287 P. Łojcha i A. Macieńko 0 1 1 0 1 2 5 1 638 zł
288 J. Wilgusz 0 1 1 0 0 2 4 2 220 zł
289 W. Rawa 0 1 1 0 0 0 2 10 100 zł
290 JKS ALSI 0 1 1 0 0 0 2 2 220 zł
291 l. Błaszczyk 0 1 1 0 0 0 2 2 204 zł
292 B. Jarząbek 0 1 0 5 2 2 10 2 740 zł
293 M. Polanowska i I. Radecka 0 1 0 1 2 0 4 1 584 zł
294 St. Demona i A. Żmuda 0 1 0 1 1 0 3 2 035 zł
295 M. Rutkowski i K. Ochelski 0 1 0 1 0 3 5 1 850 zł
296 M. Przybyłowicz, J. Wertheim i M. Kłys 0 1 0 1 0 1 3 1 850 zł
297 J. i J. Malesza 0 1 0 0 1 2 4 1 193 zł
298 A. i H. Stachurscy 0 1 0 0 0 4 5 1 008 zł
299 Ray Racing 0 1 0 0 0 0 1 92 000 zł
300 W. Krygier 0 1 0 0 0 0 1 1 520 zł
301 I. i J. Hławiczka 0 0 5 1 2 0 8 3 410 zł
302 S. Boniecki 0 0 4 2 2 3 11 2 296 zł
303 M. Markowicz 0 0 4 0 0 0 4 3 820 zł
304 St. Vilnius 0 0 2 2 5 11 20 2 401 zł
305 Project Management Intertecno Sp. z o.o. 0 0 1 3 0 0 4 1 850 zł
306 K. Pahisson, M. Gerlach 0 0 1 2 2 3 8 1 320 zł
307 H. Jasiorowski 0 0 1 2 1 4 8 1 341 zł
308 PROM-X sp. z o.o. 0 0 1 1 4 1 7 1 944 zł
309 Rempex sp. z o.o., P. Lengiewicz i B. Łysio 0 0 1 1 2 1 5 2 870 zł
310 K. Rojek, K. Motyl i C. Nowakowski 0 0 1 1 1 8 11 678 zł
311 S. Kramell 0 0 1 1 1 3 6 924 zł
312 P. Juzków, F. Krupa, M. Fortuński i SK Golejewko 0 0 1 1 1 1 4 1 295 zł
313 St. Taran 0 0 1 1 1 0 3 924 zł
314 P. Wojtowicz 0 0 1 1 0 0 2 1 110 zł
315 M. Boruta, C. Pogonowski i R. Zieliński 0 0 1 0 3 6 10 678 zł
316 E. i K. Laskowscy, Z. Składanowski 0 0 1 0 2 0 3 1 110 zł
317 M. Boruta, R. Zieliński i St. Korab 0 0 1 0 2 0 3 1 110 zł
318 R. Majewski, R. Kraśny 0 0 1 0 1 2 4 630 zł
319 S. Ohlen 0 0 1 0 1 2 4 524 zł
320 M. Metza 0 0 1 0 0 1 2 740 zł
321 M. Szczęsna i M. Kłys 0 0 1 0 0 1 2 368 zł
322 M. Pijanowski 0 0 0 3 3 9 15 982 zł
323 K. Tuliński 0 0 0 3 3 5 11 756 zł
324 W. Komosiński 0 0 0 3 0 2 5 1 110 zł
325 A. Gossmann i U. Kern-Gossman 0 0 0 3 0 0 3 792 zł
326 M. Przybyłowicz, J. Wojtasiak i M. Kłys 0 0 0 2 2 2 6 924 zł
327 A. i K. Pastuszka 0 0 0 2 0 2 4 528 zł
328 J. P. Zienkiewicz i A. Hubka 0 0 0 2 0 1 3 740 zł
329 D. i E. Trafalscy 0 0 0 1 1 3 5 378 zł
330 M. Armatyński 0 0 0 1 1 1 3 378 zł
331 St. Niespodzianka 0 0 0 1 1 0 2 555 zł
332 Media Express 0 0 0 1 0 3 4 370 zł
333 Z. Lademann 0 0 0 1 0 0 1 370 zł
334 K. Maik 0 0 0 1 0 0 1 250 zł
335 S. Guła i B. Mazurek 0 0 0 0 5 3 8 686 zł
336 A., I. i K. Stoch 0 0 0 0 4 7 11 368 zł
337 M. Bogajewicz 0 0 0 0 2 2 4 264 zł
338 R. Dźwigała 0 0 0 0 2 0 2 370 zł
339 K. i T. Celmer, K. Wądołowski 0 0 0 0 1 7 8 132 zł
340 Hippark AB 0 0 0 0 1 4 5 84 zł
341 R. Elmerych i R. Ptach 0 0 0 0 1 3 4 132 zł
342 SK Kurozwęki 0 0 0 0 1 3 4 110 zł
343 K. Rabiej 0 0 0 0 1 1 2 185 zł
344 Konstancja Pensjonat-Restauracja 0 0 0 0 1 1 2 185 zł
345 M. Markowicz i B. Wróblewska 0 0 0 0 1 1 2 126 zł
346 SK Żołędnica 0 0 0 0 1 1 2 108 zł
347 St. Erdan 0 0 0 0 1 0 1 11 500 zł
348 Z. Zgoła 0 0 0 0 1 0 1 125 zł
349 SO Łąck 0 0 0 0 0 12 12 0 zł
350 A. Jamiołkowski 0 0 0 0 0 7 7 0 zł
351 St. Korab i A. Prądzyński 0 0 0 0 0 5 5 0 zł
352 W. Szymański i I. Król 0 0 0 0 0 5 5 0 zł
353 PPUH Sikora 0 0 0 0 0 5 5 0 zł
354 M. Kornaszewska 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
355 B. Włodkowski, A. Bugalski, M. Rutkowski 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
356 M. Szatkowski, A. Społowicz 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
357 F. Kurek 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
358 S. Izydorek 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
359 SK Białka 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
360 M. Szatkowski 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
361 M. Jańczak 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
362 A. Rejek i R. Binkiewicz 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
363 S. Moller 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
364 M. Pes i M. Szczęsna 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
365 J. Schaefer 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
366 St. KaMel 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
367 B. Stasiak 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
368 J. Łuczak 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
369 B. Parkitny 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
370 A. Suchorzewski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
371 Z. Bartuś 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
372 A. i H. Bremer 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
373 V. Riedel 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
374 J. Nowak 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
375 Holger Ismer 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
376 Chrenowoje Stud 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
377 Redos Pardubice 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
378 Z. Sobiecki 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
suma 918 913 914 894 829 1745 6213 6 182 412 zł