Ranking właścicieli w sezonie 2016

Właściciele I II III IV V BM STARTY WYGRANE
1 SK Janów Podlaski 25 23 16 21 22 78 185 312 990 zł
2 Polski Klub Wiejski sp. z o.o. 22 29 30 24 25 72 202 288 340 zł
3 A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, R. Zieliński, K. Zielińska 15 17 16 21 9 18 96 261 660 zł
4 Z. Górski 14 11 8 11 4 24 72 288 130 zł
5 G. K. i R. Gorczyca 14 8 7 7 6 14 56 312 930 zł
6 M. Gromala i K. Kozłowska 14 8 4 0 3 0 29 225 040 zł
7 Polska AKF Sp. z o.o. 14 6 5 4 7 26 62 98 750 zł
8 Plavac Sp. z o.o. 12 18 14 21 12 36 113 290 730 zł
9 SK Michałów 12 8 16 12 18 53 119 135 340 zł
10 R. Szpar 10 11 6 10 9 26 72 86 150 zł
11 K. Goździalski 10 6 5 1 0 5 27 150 200 zł
12 A. Łabędzki 9 9 4 7 5 24 58 119 500 zł
13 M. Biały 9 4 2 0 1 8 24 157 010 zł
14 M. Kieniksman 8 9 6 10 5 22 60 86 615 zł
15 Z. Górski i K. Mirpuri 8 6 2 4 0 4 24 152 500 zł
16 A. Frontczak-Salivonchyk 8 0 3 3 6 5 25 50 335 zł
17 D. Jaskólski 7 5 1 1 0 4 18 136 540 zł
18 R. Urbański i K. Rogowski 7 4 5 5 10 15 46 76 250 zł
19 J. Ryżkowski 6 10 7 10 8 14 55 191 780 zł
20 Abbas Akbar Al Mulla 6 8 4 4 1 0 23 107 140 zł
21 B. Żakowski 6 7 7 4 4 15 43 65 026 zł
22 SK Michałów i E. Zahariev 6 6 7 10 17 25 71 66 600 zł
23 D. Zalewski 6 6 1 6 9 18 46 62 270 zł
24 Ł. Kuryś i A. Malejewska 6 4 7 2 3 19 41 46 704 zł
25 K. Zawiliński 6 2 2 2 3 12 27 39 450 zł
26 V. Vocetka 6 1 4 2 0 3 16 73 900 zł
27 J. i J. Zalewscy 6 1 2 2 2 2 15 74 650 zł
28 Estel Studio Chodowiec Adam 5 4 4 2 5 6 26 83 670 zł
29 O. Braz i T. Pastuszka 5 3 8 5 1 2 24 53 190 zł
30 BHT Animal Trade Sp. z o.o. 5 2 5 3 2 0 17 129 350 zł
31 T. Sobierajski 4 10 3 5 1 8 31 81 660 zł
32 J. Misiek i P. Ostrycharz 4 9 8 8 9 29 67 64 720 zł
33 SK Widzów - A. Tyszko 4 5 5 4 1 3 22 54 210 zł
34 M. Krzyśków i K. Brygier 4 5 4 6 3 4 26 51 950 zł
35 Z. Zahariev 4 4 1 0 0 1 10 51 040 zł
36 UAB Žirgo startas 4 3 5 0 0 8 20 76 640 zł
37 J. Głowacki 4 3 4 5 5 8 29 49 870 zł
38 K. i M. Wolanin 4 3 4 2 2 7 22 47 730 zł
39 W. Krzemiński 4 3 3 1 1 4 16 105 120 zł
40 E. Lasota 4 3 2 1 0 0 10 40 700 zł
41 K. Falba 4 2 6 1 4 3 20 47 970 zł
42 E. Porębna 4 2 4 2 5 7 24 41 900 zł
43 V. Timoshenko 4 2 3 3 1 0 13 71 800 zł
44 M. Zawada 4 2 2 2 3 4 17 43 030 zł
45 M. Rogowska 4 1 2 4 4 17 32 38 100 zł
46 J. Traka 4 1 0 0 5 6 16 140 250 zł
47 J. Ryżkowski i K. Urbańczyk 4 0 2 2 1 1 10 46 500 zł
48 A. Zieliński, R. Zieliński, A. Wyrzyk 4 0 0 0 0 0 4 269 600 zł
49 M., M. i K. Boruta 3 8 6 5 8 21 51 63 750 zł
50 D. Turkowska 3 7 9 7 8 5 39 65 750 zł
51 A. Piotrowska 3 6 5 6 6 34 60 37 604 zł
52 T. Sieradzki 3 4 5 1 2 5 20 65 020 zł
53 D. Kwiatkowski i A. Wyrzyk 3 4 2 2 7 2 20 41 530 zł
54 T. i K. Dębowscy 3 3 3 1 5 17 32 31 900 zł
55 R. Mateusiak 3 3 0 1 1 11 19 28 638 zł
56 D. Such 3 3 0 0 1 1 8 34 050 zł
57 Niespodzianka 3 2 6 7 4 11 33 45 620 zł
58 P. Urbańska 3 2 4 1 3 1 14 35 630 zł
59 C. Olsen Agri Sp. z o.o. 3 2 1 2 4 2 14 22 670 zł
60 R. Płatek 3 1 2 3 3 7 19 26 770 zł
61 A. Marczak 3 1 1 0 0 3 8 29 600 zł
62 J. P. Zienkiewicz i B. Abdrakhmanov 3 1 0 0 0 0 4 158 400 zł
63 JC CONCEPT J. Cukrowski Sp. Komandytowa 3 0 2 4 3 7 19 50 600 zł
64 S. Weresiński i M. Lichocińska 3 0 2 0 1 4 10 32 250 zł
65 T. Pawłowski i Korab - A. Walicki 3 0 1 1 3 8 16 24 200 zł
66 Niespodzianka i J. Nesteruk 3 0 1 1 1 2 8 36 150 zł
67 AGA-Speciálni technická pryž, s.r.o. 3 0 0 0 0 0 3 189 000 zł
68 I.K.Art, s.r.o. 3 0 0 0 0 0 3 24 000 zł
69 M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski 2 9 0 4 2 6 23 36 390 zł
70 M. Metza-Jodłowska 2 7 0 2 2 0 13 36 680 zł
71 K. Rogowski 2 4 5 5 8 40 64 40 770 zł
72 K. Mirpuri 2 4 3 3 1 3 16 56 900 zł
73 UNI-RES Sp. z o.o. 2 4 2 1 3 3 15 46 400 zł
74 W. Kryszyłowicz 2 3 5 4 2 17 33 30 140 zł
75 B. Olkowska 2 3 5 3 7 3 23 36 920 zł
76 S. i T. Derda 2 3 3 3 0 6 17 26 500 zł
77 M. Kasprzyk 2 3 3 2 0 0 10 26 800 zł
78 M., E. i L. Kasprowicz 2 3 2 1 0 0 8 30 300 zł
79 M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski i BHT Animal Trade Sp. z o.o. 2 3 1 1 5 4 16 25 330 zł
80 A. Omen 2 2 3 5 4 9 25 29 800 zł
81 M. Sijka 2 2 2 1 3 3 13 18 510 zł
82 SK Kozienice 2 2 1 1 5 18 29 23 320 zł
83 M. Kosicki i A. Grotkowski 2 2 1 0 1 0 6 23 780 zł
84 SK Moszna i M. Łojek 2 2 0 4 5 3 16 49 610 zł
85 R. P. Dziadas 2 2 0 2 1 6 13 36 000 zł
86 F. Dill 2 2 0 2 0 3 9 14 580 zł
87 A. Kozak, W. Raszyńska i A. Wyrzyk 2 2 0 0 1 0 5 40 450 zł
88 A. Milanov 2 2 0 0 0 3 7 16 000 zł
89 SK Krasne i K. Kozłowska 2 2 0 0 0 0 4 31 200 zł
90 N. Kosiński 2 1 6 3 3 4 19 27 600 zł
91 S.A. A. Kovčin 2 1 3 0 0 1 7 70 800 zł
92 W. Raszyńska i K. Szymański 2 1 2 4 4 6 19 25 630 zł
93 SK Iwno i Niespodzianka 2 1 2 4 0 2 11 20 960 zł
94 SK Krasne i M. Janikowski 2 1 2 1 1 0 7 38 720 zł
95 I. Jurkiewicz 2 1 2 0 0 1 6 14 725 zł
96 K. Bukład 2 1 2 0 0 0 5 20 440 zł
97 BILA Waldemar Bąk 2 1 1 3 4 4 15 24 380 zł
98 U. i W. J. Engel 2 1 1 1 1 3 9 64 150 zł
99 S. W. Chaboski i K. Urbańczyk 2 1 0 2 2 2 9 19 730 zł
100 Millennium Stud Sp. z o. o. 2 1 0 2 2 1 8 19 100 zł
101 W. i R. Sokołowscy i B. Olkowska 2 1 0 1 2 4 10 17 150 zł
102 B. Abdrakhmanov i M. Janikowski 2 1 0 0 1 2 6 61 500 zł
103 O. Bottura 2 1 0 0 0 2 5 33 240 zł
104 M. Kryszyłowicz 2 0 3 2 1 3 11 18 750 zł
105 M. Szpar 2 0 3 1 1 6 13 15 960 zł
106 SK Tarnawka - FHP Giewont Sp. z o.o. 2 0 2 3 0 6 13 41 440 zł
107 M. Stelmaszczyk i M. Wnorowski 2 0 2 2 2 4 12 20 460 zł
108 M. i P. Włostowscy oraz M. Ejnberg-Ilis i P. Ilis 2 0 2 1 0 0 5 63 000 zł
109 Rybicki 2 0 2 0 0 3 7 15 500 zł
110 O. Narowski, R. Świerc, B. Nowacka 2 0 1 4 1 3 11 22 930 zł
111 K. Stoch 2 0 1 2 2 5 12 18 100 zł
112 Alfred Laskowski 2 0 1 2 0 2 7 24 400 zł
113 K. Zakolski 2 0 1 2 0 2 7 19 160 zł
114 K. i M. Mazur 2 0 1 1 1 0 5 19 750 zł
115 A. i M. Suchorzewscy, A. Gestenberger, D. Osadców-Będkowska, L. Badura 2 0 1 1 0 1 5 13 500 zł
116 S.A.R.L. Lutetia Arabians 2 0 1 1 0 1 5 11 240 zł
117 R. Piwko 2 0 1 0 4 4 11 22 250 zł
118 R. Bens 2 0 0 2 1 0 5 27 600 zł
119 W. Sudoł i E. Klossi 2 0 0 1 0 4 7 9 117 zł
120 Ecurie Popcorn-Jaromir Kotásek 2 0 0 0 0 0 2 15 000 zł
121 Millennium Stud Sp. z o.o. 1 5 6 2 3 7 24 62 560 zł
122 Totalizator Sportowy sp. z o.o. 1 4 5 3 7 12 32 29 400 zł
123 S. Mladenovic 1 4 3 1 0 2 11 71 540 zł
124 N. Magomedov 1 4 2 3 0 3 13 71 600 zł
125 SK Iwno i A. Walicki 1 4 2 1 4 8 20 20 500 zł
126 A. Schaffner, K. Rutz i K. Urbańczyk 1 4 1 2 0 0 8 19 800 zł
127 Olsen Agri Sp. z o.o. 1 4 0 0 0 0 5 39 520 zł
128 P. Falzmann 1 3 4 4 8 9 29 27 850 zł
129 J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski 1 3 4 2 0 4 14 21 000 zł
130 M. Kobus i A. Wyrzyk 1 3 3 1 1 1 10 29 750 zł
131 J., D., W. i Ż. Sito 1 3 3 0 1 0 8 19 700 zł
132 A. Wójtowicz 1 3 2 3 6 22 37 21 130 zł
133 G. Sęczek 1 3 2 1 0 3 10 50 820 zł
134 L. Kasprowicz 1 3 1 3 0 0 8 88 400 zł
135 M. Kosicki i P. Nojszewski 1 3 0 0 2 7 13 10 290 zł
136 K. Miondlikowski 1 3 0 0 2 0 6 13 850 zł
137 Nessa Arabians Sp. z o.o. 1 2 8 5 3 8 27 24 760 zł
138 A. Steinhart i K. Urbańczyk 1 2 2 4 3 8 20 37 730 zł
139 PKZ GmbH 1 2 2 1 0 0 6 17 100 zł
140 M. Mełnicki 1 2 2 0 2 3 10 9 720 zł
141 P. Laskowska 1 2 1 2 2 5 13 11 600 zł
142 M. Borkowski 1 2 1 1 1 1 7 18 070 zł
143 M. Norenius - Stall Jarsgarden 1 2 1 1 0 1 6 11 100 zł
144 R i K. Ask i J. Agerholm 1 2 1 0 1 1 6 15 940 zł
145 J. Precliková 1 2 0 0 0 2 5 81 000 zł
146 SK Iwno 1 1 3 5 6 13 29 21 880 zł
147 P. Myśliwczyk 1 1 3 3 1 2 11 12 975 zł
148 M. Łojek i M. Zawada 1 1 3 3 0 1 9 25 460 zł
149 A. Cieloch 1 1 3 2 4 2 13 16 420 zł
150 GR K. Tomaszewska i K. Kozłowska 1 1 3 0 2 4 11 10 140 zł
151 B. Olkowska, J. Olbrych-Górska i S. Górski D.T 1 1 2 2 1 4 11 34 370 zł
152 B. Zuzek 1 1 2 2 1 0 7 14 570 zł
153 L. Boharewicz 1 1 2 1 0 3 8 7 840 zł
154 J. i J. Zalewscy, T. Pawłowski 1 1 1 2 0 0 5 8 700 zł
155 M. i H. Kopel i T. Pawłowski 1 1 1 1 1 3 8 11 050 zł
156 SK Moszna i M. Janikowski 1 1 1 1 0 0 4 19 500 zł
157 Crows spol s r.o. 1 1 1 0 2 1 6 18 900 zł
158 M. Klonowski 1 1 1 0 1 5 9 11 780 zł
159 S. Plavac i M. Łojek 1 1 1 0 0 2 5 14 400 zł
160 M. Konarska i Adventure Project A. Ziarko 1 1 1 0 0 2 5 8 500 zł
161 D. Bińkowska 1 1 0 2 0 6 10 8 500 zł
162 J. i K. Dobosz i A. Wyrzyk 1 1 0 1 3 4 10 11 550 zł
163 B. Białowąs 1 1 0 1 2 5 10 15 850 zł
164 A. Marczak i E. Krakowiak 1 1 0 1 1 4 8 55 350 zł
165 J. P. Zienkiewicz, Estel Studio A. Chodowiec, B. Abdrakhmanov i M. Janikowski 1 1 0 1 1 0 4 15 950 zł
166 J. Klimczak 1 1 0 1 1 0 4 14 030 zł
167 M. Malinowski 1 1 0 1 0 5 8 7 300 zł
168 Ł. Siwek 1 1 0 1 0 4 7 9 000 zł
169 T. Janczak 1 1 0 1 0 3 6 7 500 zł
170 Z. Makowski i M. Filipowska 1 1 0 1 0 1 4 40 500 zł
171 PPH Parys Sp. z o.o. 1 1 0 0 4 1 7 11 650 zł
172 B. Dörflinger 1 1 0 0 1 6 9 6 640 zł
173 SK Krasne i Bałkan 1 1 0 0 1 1 4 13 130 zł
174 J. Vymazal 1 1 0 0 1 1 4 12 050 zł
175 K. Kozłowska i Platinum Perfect Serwis Sp. z o.o. 1 1 0 0 0 1 3 12 600 zł
176 Dušková Lenka 1 1 0 0 0 0 2 10 250 zł
177 A., M. i P. Laskowscy 1 0 8 1 3 2 15 18 900 zł
178 R. Ptach 1 0 4 2 0 4 11 13 800 zł
179 Z. i M. Nieznańscy 1 0 4 1 1 1 8 12 250 zł
180 J. Mazur 1 0 2 3 1 3 10 8 792 zł
181 P. Antenet i Polski Klub Wiejski Sp. z o.o. 1 0 2 0 0 5 8 11 840 zł
182 Z. Górski i K. Urbańczyk 1 0 2 0 0 4 7 6 720 zł
183 R. Makuch 1 0 1 3 3 2 10 11 100 zł
184 M. Gołębiowska 1 0 1 3 1 5 11 8 890 zł
185 E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk 1 0 1 2 4 4 12 12 100 zł
186 A. Marczak i M. Przączak 1 0 1 1 1 3 7 8 250 zł
187 A. Wojciechowska 1 0 1 1 1 0 4 7 700 zł
188 Reafian s.r.o. 1 0 1 1 0 1 4 14 400 zł
189 K. Maryniak i A. Kasprowicz 1 0 1 1 0 1 4 8 200 zł
190 B. i M. Hamburger i R. Świątek 1 0 1 1 0 0 3 7 600 zł
191 P. Antenet 1 0 1 0 2 1 5 6 460 zł
192 T. E. Rucińscy 1 0 1 0 1 0 3 8 910 zł
193 Borroni Enrico 1 0 1 0 0 1 3 42 600 zł
194 Elektrovasury sro, V. Sura 1 0 1 0 0 1 3 9 800 zł
195 M. Zawada i K. Szymański 1 0 1 0 0 0 2 10 800 zł
196 A. Trela 1 0 1 0 0 0 2 4 960 zł
197 T. Pastuszka 1 0 0 5 4 18 28 16 550 zł
198 R. Urbański 1 0 0 4 3 24 32 8 540 zł
199 Artur Nicpoń 1 0 0 2 0 2 5 7 900 zł
200 l. Błaszczyk 1 0 0 2 0 0 3 8 300 zł
201 G., K. i R. Gorczyca 1 0 0 1 1 4 7 7 890 zł
202 A. Iżewska 1 0 0 1 0 2 4 7 480 zł
203 S. Zawgorodny i B. Ćwik 1 0 0 1 0 1 3 7 700 zł
204 E. Puszerkiewicz 1 0 0 1 0 1 3 4 400 zł
205 R. Czernik 1 0 0 0 1 4 6 8 000 zł
206 R. Mamajek 1 0 0 0 1 2 4 9 530 zł
207 J. Nesteruk i K. Kamińska 1 0 0 0 1 0 2 9 450 zł
208 G.,R.i K. Gorczyca 1 0 0 0 1 0 2 9 450 zł
209 TVD-Technická výroba a.s 1 0 0 0 1 0 2 8 000 zł
210 M. Filipowska 1 0 0 0 0 4 5 6 000 zł
211 Taxon Equistro 1 0 0 0 0 2 3 5 000 zł
212 Stall Stora Skuggan 1 0 0 0 0 0 1 60 000 zł
213 J. Svoboda 1 0 0 0 0 0 1 3 200 zł
214 T. Nowak 0 4 4 3 3 6 20 17 610 zł
215 A. Biedrzycki - AB GLASS 0 4 2 6 0 7 19 14 800 zł
216 E. Kałuża 0 4 0 1 0 10 15 13 100 zł
217 Gable Construction Sp. z o.o., M. Gera, T. Sobierajski 0 4 0 0 0 3 7 10 000 zł
218 G. Kozak 0 3 7 4 3 11 28 18 550 zł
219 M. i W. Wnorowscy 0 3 6 5 3 7 24 15 710 zł
220 K. Urbańczyk 0 3 2 1 2 2 10 9 640 zł
221 Athbah Stud 0 3 2 1 0 0 6 6 880 zł
222 K. Szumiński 0 3 1 0 3 6 13 11 700 zł
223 A. Siwonia 0 3 1 0 1 2 7 8 750 zł
224 Z. Lica 0 3 0 0 0 1 4 12 250 zł
225 SK Michałów i M. Łojek 0 2 4 6 7 20 39 17 850 zł
226 SK Iwno i M. Łojek 0 2 3 1 1 4 11 9 750 zł
227 E. Gilert 0 2 2 4 1 3 12 10 450 zł
228 P. Szmigiel 0 2 2 2 1 6 13 9 900 zł
229 M. Trela 0 2 2 1 5 1 11 13 100 zł
230 TOK Capital Sp. z o.o. 0 2 1 1 0 5 9 5 780 zł
231 J. i K. Dobosz 0 2 1 0 0 4 7 6 000 zł
232 M. Kosicki 0 2 0 2 1 3 8 7 140 zł
233 A. Wyrzyk 0 1 4 0 3 12 20 13 550 zł
234 J. Majewska i A. Turgaev 0 1 4 0 1 4 10 10 050 zł
235 A. Żyłkowska i E. Porębna 0 1 3 3 0 1 8 11 700 zł
236 J. Bończak i H. Bagiński 0 1 2 2 3 6 14 5 872 zł
237 D. Mioduszewski 0 1 2 1 2 14 20 6 600 zł
238 A. Konarska i W. Kryszyłowicz 0 1 2 1 0 0 4 19 800 zł
239 W. Sudoł 0 1 2 0 3 2 8 6 475 zł
240 M. Bagdonas 0 1 2 0 1 0 4 5 950 zł
241 M. Stanisławska 0 1 2 0 0 0 3 9 100 zł
242 A. Kolpondinou 0 1 1 2 1 2 7 3 480 zł
243 SK Iwno i K. Kozłowska 0 1 1 2 0 2 6 26 060 zł
244 M. Kosicki i M. Banaś Magiczne Smaki 0 1 1 1 1 4 8 3 440 zł
245 A. Kupczak 0 1 1 1 0 1 4 4 680 zł
246 Evidencia Dokumentation HB 0 1 1 1 0 0 3 11 250 zł
247 Wrbna Racing a.s. 0 1 1 0 0 3 5 6 250 zł
248 P. Krakowiak 0 1 1 0 0 1 3 5 400 zł
249 M.Główka 0 1 1 0 0 1 3 4 300 zł
250 Jiri Posad, Posad-Tech-Montage 0 1 1 0 0 0 2 6 750 zł
251 G. Kogut 0 1 0 3 0 4 8 6 200 zł
252 A. Chrzanowska i P. Peprna jr 0 1 0 2 1 2 6 4 010 zł
253 Nieslaniková Eva 0 1 0 2 1 0 4 13 200 zł
254 Stoklásková Magda 0 1 0 2 0 3 6 7 950 zł
255 Crows s.r.o. 0 1 0 1 1 0 3 5 800 zł
256 T. Ithaish i T. Pastuszka 0 1 0 1 0 5 7 3 100 zł
257 W. Sikorski, E. Kasprowicz i R. Świątek 0 1 0 1 0 2 4 5 950 zł
258 J. P. Zienkiewicz i K. Głowicka 0 1 0 0 3 5 9 3 350 zł
259 P. Kicek 0 1 0 0 2 4 7 2 700 zł
260 H. Poledníková 0 1 0 0 2 2 5 5 650 zł
261 M. i P. Włostowscy, M. Ejneberg-Ilis i P. Ilis 0 1 0 0 2 1 4 5 050 zł
262 B. Nowakowska 0 1 0 0 1 2 4 2 160 zł
263 W. Szydełko 0 1 0 0 1 1 3 3 500 zł
264 I. Wójcik i A. Zielińska 0 1 0 0 0 2 3 2 400 zł
265 T. Misiak 0 1 0 0 0 1 2 4 500 zł
266 Trávníček Jiří,Ing. 0 1 0 0 0 1 2 3 750 zł
267 A. Borkowski 0 1 0 0 0 1 2 3 500 zł
268 Sheikh Mansoor Bin Zayed 0 1 0 0 0 0 1 34 000 zł
269 Orling spol. s r.o. 0 1 0 0 0 0 1 4 500 zł
270 Škrášková Alena 0 0 2 0 1 5 8 7 000 zł
271 R. Świątek 0 0 2 0 1 0 3 6 300 zł
272 Zatloukal Karel 0 0 2 0 0 1 3 7 200 zł
273 Estel Studio Chodowiec Adam & P. Zienkiewicz 0 0 2 0 0 1 3 3 600 zł
274 P. Wasilewski 0 0 1 3 2 3 9 3 240 zł
275 B. Dolniak - Regen Medicine 0 0 1 2 1 2 6 2 960 zł
276 Z. Szymulański 0 0 1 2 0 1 4 1 580 zł
277 M. Górski 0 0 1 1 2 5 9 5 600 zł
278 A. Nowicki 0 0 1 1 2 3 7 2 400 zł
279 P. Poles 0 0 1 1 2 2 6 8 550 zł
280 K. A. Lis i P. R. Lis 0 0 1 1 0 4 6 2 800 zł
281 SK Iwno i E. Kasprowicz 0 0 1 1 0 3 5 3 200 zł
282 P. Kruc 0 0 1 1 0 2 4 22 700 zł
283 K. Antos-Janikowska i M. Janikowski 0 0 1 1 0 1 3 2 700 zł
284 Wrbna Stud 0 0 1 1 0 0 2 36 000 zł
285 Bohema - M. Bochiński 0 0 1 0 2 6 9 2 700 zł
286 M. Melinger 0 0 1 0 1 3 5 1 432 zł
287 A. Frątczak i K. Zawiliński 0 0 1 0 1 2 4 1 700 zł
288 S. i M. Dupliccy i T. Pastuszka 0 0 1 0 0 4 5 1 400 zł
289 I.K.Art, s.r.o 0 0 1 0 0 3 4 2 800 zł
290 M. Kosicki i M. Maliński 0 0 1 0 0 2 3 1 160 zł
291 M. Kosicki i R. Sumiła 0 0 1 0 0 2 3 960 zł
292 N. Nowakowska i G. Łątka 0 0 1 0 0 2 3 960 zł
293 A. Sosnowski i Y. Hemi 0 0 1 0 0 1 2 2 600 zł
294 M. Olszewski 0 0 1 0 0 1 2 1 400 zł
295 Stall Beauty World 0 0 1 0 0 0 1 4 000 zł
296 K. Rybár 0 0 0 5 1 4 10 12 150 zł
297 SK Jaroszówka 0 0 0 2 1 0 3 5 600 zł
298 K. Litwiniak 0 0 0 1 3 6 10 2 150 zł
299 Equine Ivana Porkátová 0 0 0 1 3 3 7 2 800 zł
300 A. i P. Łojcha, Z. Lica 0 0 0 1 2 2 5 1 600 zł
301 K. i K. Kozłowski i T. Sobiczewska 0 0 0 1 1 3 5 1 900 zł
302 Ł. Such i K. Dynarowska 0 0 0 1 1 2 4 3 500 zł
303 Elektrovasury spol. s r.o 0 0 0 1 1 1 3 13 950 zł
304 Agencja Jeździecka A. i A. Bober 0 0 0 1 1 1 3 2 550 zł
305 A. Szumska i R. Świątek 0 0 0 1 1 1 3 1 400 zł
306 Ł. i K. Such i I. Władysiak 0 0 0 1 1 0 2 3 500 zł
307 GR K. Tomaszewska 0 0 0 1 0 7 8 700 zł
308 Synergia M. Melinger 0 0 0 1 0 4 5 500 zł
309 O. Bendavid i T. Pastuszka 0 0 0 1 0 3 4 2 100 zł
310 C. Gołaszewski 0 0 0 1 0 3 4 680 zł
311 R. Zieliński, A. Walicki i C. Pogonowski 0 0 0 1 0 3 4 600 zł
312 Svenja & Markus Born 0 0 0 1 0 2 3 1 200 zł
313 M. Łojek, I. Wolska, M. Wolski i M. Zawada 0 0 0 1 0 2 3 900 zł
314 P. Wróblewski i P. Ciszewski 0 0 0 1 0 2 3 700 zł
315 M. Żarska 0 0 0 1 0 2 3 480 zł
316 Hrudka Jaromír 0 0 0 1 0 1 2 1 950 zł
317 Poledníková Hana 0 0 0 1 0 1 2 1 800 zł
318 SK Moszna 0 0 0 1 0 1 2 900 zł
319 TVD-Technická Výroba a.s. 0 0 0 1 0 0 1 3 300 zł
320 I. Porkátová 0 0 0 1 0 0 1 1 950 zł
321 Equus Polska W. Saniewski i M. Boruta 0 0 0 0 2 6 8 600 zł
322 F. Wołoszyn 0 0 0 0 1 5 6 800 zł
323 R. Kasprowicz 0 0 0 0 1 4 5 420 zł
324 Bartuschová Petra 0 0 0 0 1 3 4 1 300 zł
325 A. Dyszkielewicz 0 0 0 0 1 3 4 300 zł
326 N. Hendzel i P. Pirzecki 0 0 0 0 1 2 3 1 400 zł
327 T. Milewski i 4Sides Poland Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 2 3 350 zł
328 M. Kosicki i M.Kalata 0 0 0 0 1 2 3 340 zł
329 S. Popelka 0 0 0 0 1 1 2 1 500 zł
330 L. Komárek 0 0 0 0 1 1 2 1 200 zł
331 K. Mazur, W. Maciejewska i M. Boruta 0 0 0 0 1 1 2 450 zł
332 Elektrizace 0 0 0 0 1 0 1 5 000 zł
333 Edwina Stud GmbH 0 0 0 0 1 0 1 4 250 zł
334 M. Ševčík 0 0 0 0 1 0 1 1 800 zł
335 F. Ševců 0 0 0 0 1 0 1 1 500 zł
336 P. Jančar 0 0 0 0 1 0 1 1 200 zł
337 SK Krasne 0 0 0 0 1 0 1 450 zł
338 S. Czajkowski i S. Muszyński 0 0 0 0 0 9 9 0 zł
339 A. Talarek 0 0 0 0 0 8 8 0 zł
340 P. i J. Łucki 0 0 0 0 0 8 8 0 zł
341 G. Łątka 0 0 0 0 0 7 7 0 zł
342 A. Stochel 0 0 0 0 0 7 7 0 zł
343 MK M. Kaszubowski 0 0 0 0 0 6 6 0 zł
344 W. Solak 0 0 0 0 0 5 5 0 zł
345 M. Wasiak 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
346 Equus Polska W. Saniewski 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
347 Ł. Such i R. Mamajek 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
348 M. Boruta, C. Pogonowski i M. Dziedzic 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
349 J. Domańska 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
350 K. Kozłowska i B. Ćwik 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
351 M. Dziurzyński, A. Kupczyński i Z. Lica 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
352 A. Kabulska-Pankrat i G. Pankrat 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
353 Elektrovasury spol.s r.o. 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
354 M. Reuschel 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
355 Stowarzyszenie Przyjaciół ZSA w Bożkowie i A. Żakowski 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
356 A. i P. Talarek 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
357 B. i M. Pokrywka 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
358 K. Łukasiewicz 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
359 M. i H. Kopel 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
360 I. Filar 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
361 A. Scheele 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
362 Volteo Horse Service 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
363 E. Grotkowska i M. Kosicki 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
364 Komárek Ladislav 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
365 Wrbna Racing a.s 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
366 E. Wołoszyn 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
367 M. Kosicki i L. Staniszewski 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
368 Mimra Zdeněk 0 0 0 0 0 1 1 8 000 zł
369 R. Z. Zieliński 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
370 K. i K. Kozłowscy i T. Sobiczewska 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
371 N. Melbard 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
372 A. Żyłkowska 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
373 Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
374 M. Kosicki i M. Krawczykowska 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
375 K. Zatloukal 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
376 J. Trávníček 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
377 J. Posad 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
378 UAB Kasandros Grupe 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
379 M. Kowalski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
380 R. Rutkowski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
381 J. Faltejsek 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
382 P. Wróblewski i P. Benš 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
383 Elektrizace zeleznic Praha a.s. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
384 Loko Trans s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
385 Fialová Jana, JUDr. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
386 Reafin s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
387 K. Kozłowska i K. Miondlikowski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
388 D. Gruhn 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
389 E. Porębna i P. Adamusiak 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
390 H. Khil-Ulas 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
391 W. Pawlak 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
392 A. Sadowski, B. Owczarczyk, T. Walczyński, E. Gębura i R. Gorczyca 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
393 SK Krasne i Niespodzianka 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
394 Šimera Antonin 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
395 L. Frančák 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
396 Taleb bin Dhaher Al Muhairi 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
397 Red Rebels s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
398 V. Jirčáková 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
399 Konrad Mazur i W. Maciejewska 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
400 Ryszard Z. Zieliński 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
401 H. Tempelová 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
402 J. Misiek 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
403 P. Jakubowski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
404 M. Boruta, C. Pogodnowski i M. Dziedzic 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
suma 616 616 617 611 605 1781 4846 10 573 450 zł