Ranking właścicieli w sezonie 2014

Właściciele I II III IV V BM STARTY WYGRANE
1 Millennium Stud Sp. z o.o. 39 21 25 15 18 24 142 1 026 630 zł
2 Z. Górski 18 15 8 12 3 20 76 317 360 zł
3 Fortum Michał Romanowski 17 8 11 11 13 17 77 155 035 zł
4 SK Janów Podlaski 16 16 22 20 26 65 165 186 960 zł
5 SK Michałów 14 23 23 20 27 79 186 186 740 zł
6 R. Mateusiak 14 7 4 1 2 5 33 86 220 zł
7 K. Mirpuri 13 6 5 5 3 9 41 281 575 zł
8 Z. Górski i K. Mirpuri 11 14 13 11 10 15 74 293 170 zł
9 A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński, J. P. Zienkiewicz i J. Nesteruk 11 11 8 5 5 4 44 241 300 zł
10 M. i R. Kieniksman 11 4 6 1 2 25 49 65 080 zł
11 Nessa Arabians Sp. z o.o. 11 1 5 3 1 4 25 127 180 zł
12 A. i A. Chodowiec 10 7 13 5 3 8 46 161 370 zł
13 G., R. i K. Gorczyca 10 5 6 7 5 21 54 127 325 zł
14 A. Serement 9 3 6 5 5 11 39 57 240 zł
15 A. Wójtowicz 8 7 4 6 3 14 42 93 855 zł
16 SK Widzów - A. Tyszko 7 8 3 4 1 0 23 151 705 zł
17 BHT Animal Trade Sp. z o.o. 7 5 5 4 3 6 30 158 545 zł
18 Pejon - E. Porebna 7 4 8 4 3 10 36 82 610 zł
19 C. Olsen Agri Sp. z o.o. 7 2 2 0 0 1 12 46 120 zł
20 SK Golejewko 6 8 10 8 12 31 75 122 775 zł
21 R. Szpar 6 7 11 8 4 28 64 57 730 zł
22 I. Jurkiewicz 6 7 7 9 4 10 43 50 455 zł
23 SK Iwno 6 5 9 11 7 16 54 72 340 zł
24 E. i P. Krakowiak i A. Marczak 6 4 1 2 2 4 19 75 240 zł
25 A. Żakowski 5 9 8 11 7 24 64 57 385 zł
26 E. Kałuża 5 6 6 3 6 17 43 43 510 zł
27 J. Głowacki 5 6 5 5 5 14 40 59 305 zł
28 Y. Baizharkinov 5 6 2 3 5 2 23 59 695 zł
29 J. i S. Górscy i B. Olkowska 5 5 1 0 0 3 14 51 840 zł
30 M. Malinowski 5 4 11 21 16 26 83 81 810 zł
31 M. Gołębiowska 5 1 1 0 2 9 18 29 170 zł
32 G. Sęczek 4 8 1 5 1 2 21 68 330 zł
33 J. Ryżkowski 4 6 8 11 4 19 52 78 930 zł
34 M. Wnorowska 4 6 7 0 4 6 27 42 690 zł
35 M. Falzmann 4 6 4 6 6 22 48 76 025 zł
36 D. Zalewski 4 5 2 4 4 15 34 37 135 zł
37 A. Biedrzycki - AB GLASS 4 5 2 0 3 10 24 61 450 zł
38 T. Sobierajski 4 4 7 12 9 10 46 76 980 zł
39 A. Steinhart i K. Urbańczyk 4 4 5 4 1 4 22 68 620 zł
40 A. Dyszkielewicz 4 4 2 4 0 4 18 42 540 zł
41 J. i D. Soska 4 3 5 5 1 10 28 28 150 zł
42 R. Zieliński, M. Boruta i T. Pawłowski 4 3 1 1 3 5 17 68 710 zł
43 Univerpol Sp. z o.o. 4 3 0 2 3 4 16 58 585 zł
44 M. i S. Wiśniewscy i A. Gawryszewski 4 3 0 1 0 3 11 49 450 zł
45 Polska AKF Sp. z o.o. 4 2 7 4 11 24 52 30 100 zł
46 K. Urbańczyk 4 2 0 3 0 16 25 28 175 zł
47 P. i J. Pirzeccy 4 1 6 0 1 2 14 59 460 zł
48 A. Łabędzki 4 1 4 7 0 14 30 47 510 zł
49 Z. Górski, M. Łojek i M. Zawada 4 1 1 1 0 1 8 65 020 zł
50 P. Szmigiel 4 1 0 2 0 2 9 43 300 zł
51 M. i W. Kryszyłowicz 3 8 2 4 1 1 19 37 010 zł
52 A. Najderska 3 7 5 6 7 20 48 37 310 zł
53 B. M. Tomaszewski 3 5 1 3 2 4 18 38 870 zł
54 A. Kochalska 3 4 5 1 1 5 19 62 350 zł
55 SK Michałów i E. Zahariev 3 4 3 7 7 16 40 49 750 zł
56 KJ Szumawa 3 4 3 4 0 8 22 64 920 zł
57 K. Romańczyk 3 4 3 3 1 9 23 27 275 zł
58 Niespodzianka 3 4 1 6 3 9 26 23 560 zł
59 A. Jurksztowicz i K. Dębski 3 4 0 0 0 2 9 28 120 zł
60 Janusz Romanowski EXPERT-HOST 3 3 4 6 1 6 23 40 190 zł
61 ZIGPOL - J. Cukrowski Sp. Komandytowa 3 3 3 1 4 3 17 56 895 zł
62 M. i P. Włostowscy i M. Ejneberg-Ilis 3 3 2 0 4 1 13 48 100 zł
63 U. i W. J. Engel 3 3 1 2 1 0 10 72 965 zł
64 S. Zawgorodny 3 2 4 2 2 7 20 30 160 zł
65 A. Frątczak i K. Zawiliński 3 2 1 3 1 0 10 51 640 zł
66 SK Golejewko i B. Olkowska 3 2 1 0 4 9 19 32 885 zł
67 Z. i M. Nieznańscy 3 2 1 0 1 3 10 23 490 zł
68 K. Micula 3 2 0 1 1 2 9 19 300 zł
69 J. i K. Dobosz i A. Wyrzyk 3 1 8 3 2 5 22 35 695 zł
70 J. Siwonia 3 1 3 0 1 3 11 30 260 zł
71 B. i M. Pokrywka 3 1 3 0 1 1 9 70 450 zł
72 A. Molska 3 1 2 0 4 8 18 32 200 zł
73 M. Krzyśków i K. Brygier 3 1 1 3 0 5 13 26 040 zł
74 B. Olkowska i W. Zieliński 3 1 1 1 1 2 9 25 290 zł
75 Lutetia Arabians S.A.R.L. 3 1 1 0 0 0 5 33 700 zł
76 E. Lasota 3 1 0 0 2 0 6 25 100 zł
77 K. Falba 3 1 0 0 0 3 7 32 300 zł
78 B. Olkowska 3 1 0 0 0 3 7 22 200 zł
79 A. Wyrzyk 3 0 2 2 1 6 14 27 490 zł
80 M. Metza - Jodłowska i UNI-RES Sp. z o.o. 3 0 2 2 1 1 9 36 510 zł
81 M. Zawada 3 0 1 3 0 2 9 53 570 zł
82 SK Moszna i M. Łojek 3 0 0 1 2 4 10 118 920 zł
83 T. Ithaish 3 0 0 0 0 2 5 21 000 zł
84 J. P. Zienkiewicz i B. Abdrakhmanov 3 0 0 0 0 0 3 73 500 zł
85 D. Mioduszewski 2 8 5 4 3 11 33 42 350 zł
86 Plavac Sp. z o.o. i G. Wasążnik 2 6 7 5 5 11 36 95 705 zł
87 M. Łojek i M. Zawada 2 6 2 5 0 5 20 26 360 zł
88 A., M. i P. Laskowscy 2 5 5 1 5 4 22 35 810 zł
89 S. Bagiński i M. Bończak 2 5 4 8 6 15 40 24 940 zł
90 A. Pastuszka 2 4 5 7 11 23 52 57 450 zł
91 A. Cieloch 2 4 2 1 1 3 13 111 230 zł
92 SK Golejewko i M. Łojek 2 4 0 0 1 2 9 25 680 zł
93 D. Kałuba i B. Strójwąs 2 3 3 3 0 5 16 22 220 zł
94 K. Zatloukal 2 3 2 1 1 0 9 38 100 zł
95 SK Kozienice 2 3 1 2 3 13 24 24 145 zł
96 E. Czopyk 2 3 0 1 0 0 6 44 200 zł
97 E. Gilert 2 2 3 3 1 0 11 22 850 zł
98 K. Rogowski i Z. Składanowski 2 2 3 2 1 4 14 23 270 zł
99 A. Kochalska i A. Wyrzyk 2 2 3 1 1 1 10 25 330 zł
100 Z. Górski i J. Siwonia 2 2 2 0 1 1 8 40 740 zł
101 A. i M. Suchorzewscy 2 2 1 0 0 0 5 34 400 zł
102 SK Krasne i M. Łojek 2 2 0 5 3 3 15 23 240 zł
103 O. Bottura 2 2 0 2 1 3 10 22 410 zł
104 SK Golejewko i Korab - A. Walicki 2 1 4 2 1 4 14 49 810 zł
105 A. Piotrowska 2 1 3 3 1 30 40 14 095 zł
106 Bohema - M. Bochiński i A. Wyrzyk 2 1 3 0 1 2 9 126 475 zł
107 Ł. i D. Such, R. Mamajek 2 1 3 0 0 0 6 19 480 zł
108 J. P. Zienkiewicz i K. Glowicka 2 1 2 4 1 0 10 55 475 zł
109 T. Pawłowski i Korab - A. Walicki 2 1 2 3 2 3 13 26 325 zł
110 J. Orłowski, K. Szymański i M. Zawada 2 1 2 0 1 0 6 21 500 zł
111 C. Gołaszewski 2 1 2 0 0 4 9 11 640 zł
112 SK Tarnawka - FHP Giewont Sp. z o.o. 2 1 1 3 2 3 12 24 150 zł
113 J. i U. Appel 2 1 1 1 0 4 9 27 500 zł
114 Z. Makowski, M. Filipowska 2 1 1 1 0 1 6 22 460 zł
115 A. Kovčin 2 1 1 0 1 1 6 71 240 zł
116 M. Filipowska 2 1 0 1 0 2 6 20 460 zł
117 S. Mladenovic 2 1 0 0 1 3 7 22 575 zł
118 W. Szydełko 2 1 0 0 0 3 6 12 440 zł
119 P. Kicek 2 0 3 2 1 4 12 16 090 zł
120 M. Stelmaszczyk 2 0 2 4 1 4 13 20 960 zł
121 J. i K. Dobosz 2 0 2 2 3 11 20 21 360 zł
122 M. Kobus 2 0 1 1 2 6 12 17 655 zł
123 B. Abdrakhmanov i M. Janikowski 2 0 1 0 0 1 4 25 400 zł
124 S. Frosik 2 0 1 0 0 1 4 10 000 zł
125 SK Krasne i K. Kozłowska 2 0 0 2 2 10 16 13 175 zł
126 D. Bińkowska 2 0 0 1 1 1 5 7 700 zł
127 SK Widzów - A.Tyszko i M. Metza - Jodłowska 2 0 0 0 0 1 3 13 200 zł
128 K. Rogowski 1 9 8 10 19 44 91 52 905 zł
129 G. Kozak 1 6 1 8 12 50 78 30 535 zł
130 G. Richards 1 5 0 0 0 3 9 25 000 zł
131 R. Urbański i K. Rogowski 1 4 7 6 11 19 48 45 170 zł
132 K. Zakolski 1 4 4 1 0 1 11 41 400 zł
133 M. Norenius - Stall Jarsgarden 1 4 0 0 3 1 9 14 290 zł
134 R. Ptach 1 3 4 5 6 16 35 22 830 zł
135 J. Traka 1 3 4 0 1 5 14 20 155 zł
136 J., D., W. i Ż. Sito 1 3 3 4 2 5 18 39 275 zł
137 Z. Makowski, B. Abdrakhmanov, M. Filipowska 1 3 3 1 1 1 10 42 240 zł
138 S. Bujarski 1 3 2 2 1 4 13 19 950 zł
139 M. Żarska i K. Urbańczyk 1 3 1 1 2 5 13 11 910 zł
140 Bohema - M. Bochiński 1 3 1 1 1 0 7 16 030 zł
141 G. Kerimbekova 1 3 1 1 0 1 7 16 500 zł
142 P. Głowacki 1 3 1 0 1 2 8 33 850 zł
143 J. Szweycer 1 3 0 3 0 1 8 32 860 zł
144 L. Wrzesień 1 3 0 0 0 2 6 10 000 zł
145 K. Litwiniak 1 2 6 3 4 3 19 40 150 zł
146 A. Żyłkowska 1 2 4 2 6 5 20 16 880 zł
147 N. Melbard 1 2 2 5 5 19 34 15 150 zł
148 J. Mazur 1 2 2 2 4 12 23 13 115 zł
149 B. Dörflinger 1 2 1 3 2 1 10 15 850 zł
150 R Szmigiel i B. Olkowska 1 2 1 2 3 3 12 13 960 zł
151 O. Vorobii 1 2 1 1 2 6 13 9 475 zł
152 L. Kowal 1 2 1 1 0 0 5 9 480 zł
153 J. P. Zienkiewicz i M. Janikowski 1 2 1 0 1 0 5 19 975 zł
154 R. Urbański 1 2 0 2 1 9 15 11 140 zł
155 M. Kosicki i P. Nojszewski 1 1 4 1 0 2 9 16 700 zł
156 SK Golejewko i M. Janikowski 1 1 3 4 2 4 15 15 745 zł
157 J. i J. Księżukowie 1 1 3 0 0 0 5 11 200 zł
158 N. Magomedov 1 1 2 4 2 1 11 19 610 zł
159 E. i K. Laskowscy i A. Wyrzyk 1 1 2 1 1 2 8 15 040 zł
160 M. Gromala i M. Malinowski 1 1 2 1 0 2 7 17 050 zł
161 T. i J. Opalińscy 1 1 2 0 2 3 9 12 460 zł
162 A. Steinhart, K. Rutz i K. Urbańczyk 1 1 2 0 1 1 6 14 425 zł
163 SK Golejewko i K. Kozłowska 1 1 2 0 0 1 5 18 600 zł
164 W. Puszczewicz 1 1 1 3 1 2 9 9 240 zł
165 A. Talarek 1 1 1 3 0 4 10 12 600 zł
166 G. Kaczmarek i A. Wyrzyk 1 1 1 2 0 0 5 10 620 zł
167 J. Kartus 1 1 1 1 2 3 9 10 590 zł
168 J. Klimczak 1 1 1 1 1 2 7 11 520 zł
169 Taxon Equistro 1 1 1 0 2 4 9 6 875 zł
170 SK Golejewko, M. Łojek i G. Szczepańska 1 1 1 0 1 0 4 17 375 zł
171 K. Zawiliński 1 1 0 4 4 9 19 14 430 zł
172 E. Kasprowicz, S. Kaszczyszyn, J. i J. Zalewscy 1 1 0 4 0 6 12 8 780 zł
173 SK Krasne i E. Zahariev 1 1 0 1 4 6 13 9 710 zł
174 B. Głowacki 1 1 0 0 1 1 4 27 000 zł
175 A. Majchrzak 1 1 0 0 1 1 4 11 500 zł
176 D. Kwiatkowski 1 1 0 0 0 2 4 9 800 zł
177 A. i P. Łojcha 1 1 0 0 0 1 3 16 700 zł
178 Váňa Jaroslav, Ing. 1 1 0 0 0 1 3 11 200 zł
179 M. i M. Sommer 1 1 0 0 0 1 3 9 800 zł
180 SK Michałów i M. Łojek 1 0 4 3 1 13 22 15 650 zł
181 BHT Animal Trade Sp. z o.o., K. Chmiel, J. Englert i Korab - A. Walicki 1 0 3 2 1 3 10 10 560 zł
182 E. i R. Urbańscy 1 0 2 1 3 8 15 15 825 zł
183 UNI-RES Sp. z o.o. i M. Kosicki 1 0 2 0 1 4 8 8 180 zł
184 LKS KTWK 1 0 2 0 1 3 7 4 640 zł
185 K. i K. Romaniuk 1 0 1 6 2 3 13 10 790 zł
186 L. Siwek 1 0 1 5 3 3 13 11 010 zł
187 A. Omen i Marian Słowik 1 0 1 4 1 1 8 9 590 zł
188 W. i R. Sokołowscy, B. Olkowska 1 0 1 2 1 3 8 8 220 zł
189 Trávníčk Jiří,Ing 1 0 1 1 0 0 3 24 000 zł
190 Agencja Jeździecka A. i A. Bober 1 0 1 0 4 2 8 8 640 zł
191 S. Mirpuri 1 0 1 0 2 4 8 8 460 zł
192 S. Weresiński 1 0 1 0 1 3 6 10 270 zł
193 S. W. Chaboski i K. Urbańczyk 1 0 1 0 1 1 4 12 600 zł
194 M. Kosicki i M. Krawczykowska 1 0 1 0 0 6 8 4 760 zł
195 Plavac Sp. z o.o. 1 0 1 0 0 2 4 11 900 zł
196 Zlatloukal Karel 1 0 1 0 0 1 3 12 000 zł
197 SK Golejewko, M. Łojek, W. Raszyńska i K. Szymański 1 0 0 3 3 0 7 8 370 zł
198 A. Chrzanowska i P. Peprna 1 0 0 2 1 4 8 5 795 zł
199 G. Łątka 1 0 0 1 2 13 17 5 080 zł
200 B. Ćwik 1 0 0 1 2 3 7 6 160 zł
201 A. Siwonia 1 0 0 1 2 2 6 7 160 zł
202 Zatloukal Karel 1 0 0 1 0 2 4 8 800 zł
203 A. i B. Cymbala 1 0 0 1 0 1 3 8 800 zł
204 Elektrovasury sro, V. Sura 1 0 0 0 1 2 4 7 030 zł
205 Z. Górski i Niespodzianka 1 0 0 0 1 1 3 5 250 zł
206 M.Daverio-Scharfenberg 1 0 0 0 0 0 1 60 000 zł
207 Trávníček Jiří,Ing. 1 0 0 0 0 0 1 60 000 zł
208 Trávníčk Jiří, Ing. 1 0 0 0 0 0 1 10 000 zł
209 J. Domagała 1 0 0 0 0 0 1 9 500 zł
210 Equus Polska, G. Molska i J. Siwonia 1 0 0 0 0 0 1 9 500 zł
211 Elektrovasurv sro, V. Sura 1 0 0 0 0 0 1 9 500 zł
212 PPH Parys Sp. z o.o. 1 0 0 0 0 0 1 4 600 zł
213 Jerzy Szmyt 0 5 1 1 0 2 9 14 180 zł
214 A. Rokicki 0 4 3 0 2 3 12 8 990 zł
215 K., M. W. i L. Grzybowscy 0 3 4 1 0 2 10 12 940 zł
216 BHT Animal Trade Sp. z o.o 0 3 2 4 0 0 9 17 400 zł
217 M. Trela 0 3 1 0 3 15 22 9 390 zł
218 Niespodzianka i GR J. Zalewska 0 3 1 0 3 6 13 8 930 zł
219 R. Styczyński 0 3 0 2 0 2 7 7 740 zł
220 Millennium Stud Sp. z o.o 0 3 0 0 1 0 4 10 970 zł
221 R. Kasprowicz 0 2 4 3 0 0 9 9 625 zł
222 M. i M. Boruta 0 2 2 3 1 0 8 14 725 zł
223 Z. Kozina 0 2 2 1 1 6 12 5 150 zł
224 Liva Predslávice 0 2 2 1 0 3 8 5 825 zł
225 SK Iwno i Niespodzianka 0 2 1 3 1 8 15 12 950 zł
226 Z. Tobiasz 0 2 1 1 3 2 9 5 300 zł
227 M. Wyrzyk 0 2 1 0 2 0 5 7 700 zł
228 W. Bąk 0 2 1 0 1 0 4 9 975 zł
229 Hubert Žďárský 0 2 1 0 0 1 4 47 000 zł
230 F. Dill 0 2 1 0 0 1 4 4 600 zł
231 A. Dziuba, J. Tomaszek i A. Wyrzyk 0 2 0 3 0 0 5 6 820 zł
232 MPL Racing 0 2 0 1 0 1 4 12 400 zł
233 R. Z. Zieliński 0 2 0 1 0 1 4 4 100 zł
234 M. Dziurzyński, A. Kupczyński i Z. Lica 0 2 0 0 3 3 8 7 700 zł
235 Anna Frontczak-Salivonchyk 0 2 0 0 0 4 6 3 850 zł
236 W. Raszyńska i K. Szymański 0 1 4 3 3 0 11 12 840 zł
237 B. i K. Nowakowscy i A. Kosycarz 0 1 3 1 1 2 8 8 050 zł
238 K. Kozłowski 0 1 2 1 0 5 9 5 040 zł
239 A. i W. Jasińscy 0 1 2 0 4 7 14 5 960 zł
240 A. Sosnowski i Y. Hemi 0 1 2 0 2 4 9 6 320 zł
241 H. Smolik i M. Kosicki 0 1 1 3 0 3 8 6 300 zł
242 MK M. Kaszubowski i P. Wróblewski 0 1 1 0 2 3 7 5 805 zł
243 D. i A. Nowara i K. Kozłowska 0 1 1 0 2 3 7 4 420 zł
244 SK Iwno i P. Wróblewski 0 1 1 0 1 3 6 5 380 zł
245 Taxon Equistro i B. Novák 0 1 1 0 1 1 4 2 575 zł
246 M. Kosicki 0 1 0 2 2 8 13 2 980 zł
247 W. Krzemiński 0 1 0 2 0 0 3 6 550 zł
248 SK Golejewko, M. Łojek, A. Kanabus i I. Wolska 0 1 0 1 1 1 4 5 225 zł
249 Project Management Intertecno Sp. z o.o. 0 1 0 1 0 2 4 2 800 zł
250 P. Huber 0 1 0 1 0 0 2 2 960 zł
251 K. Stoch 0 1 0 0 2 4 7 4 750 zł
252 H. Schmutz i E. Porębna 0 1 0 0 1 2 4 4 600 zł
253 M. i L. Kasprowicz, J. i J. Zalewscy 0 1 0 0 1 2 4 4 500 zł
254 M. Filipkowska 0 1 0 0 1 0 2 2 110 zł
255 G. Kogut 0 1 0 0 0 2 3 2 240 zł
256 GKZ s.r.o. 0 1 0 0 0 0 1 20 000 zł
257 H. Schröer-Dreesmann 0 1 0 0 0 0 1 20 000 zł
258 L. Boharewicz 0 0 5 0 3 4 12 4 970 zł
259 SK Krasne 0 0 2 4 3 10 19 10 195 zł
260 J. Faltejsek 0 0 2 0 1 3 6 3 050 zł
261 M. Biały 0 0 2 0 1 1 4 4 275 zł
262 J. Kartus i P. Wróblewski 0 0 1 4 0 2 7 4 780 zł
263 SK Michałów i M. Janikowski 0 0 1 2 3 7 13 2 290 zł
264 B. Olkowska i M. Boruta 0 0 1 2 1 5 9 3 270 zł
265 Platinum Perfect Serwis i K. Kozłowska 0 0 1 1 1 3 6 2 010 zł
266 M. Rotkiel i K. Urbańczyk 0 0 1 1 1 2 5 1 330 zł
267 W. Solak 0 0 1 1 1 1 4 2 800 zł
268 R. i K. Ask 0 0 1 1 0 3 5 1 860 zł
269 T. Rybicki 0 0 1 1 0 0 2 2 850 zł
270 M. Melnicki 0 0 1 0 2 8 11 2 100 zł
271 J. Nurzyński 0 0 1 0 0 2 3 800 zł
272 A. i S. Dudziak 0 0 1 0 0 1 2 1 900 zł
273 F. Engel 0 0 1 0 0 1 2 1 400 zł
274 Elektrovasury spol. s.r.o. 0 0 1 0 0 0 1 20 000 zł
275 Artur Nicpoń 0 0 1 0 0 0 1 1 900 zł
276 Mariusz Konarski i K. Kozłowska 0 0 1 0 0 0 1 1 600 zł
277 K. Kaczmarek i G. Kaczmarek 0 0 1 0 0 0 1 1 600 zł
278 B. Schwarz - Cafra Arabians 0 0 1 0 0 0 1 960 zł
279 P. Malczyński 0 0 1 0 0 0 1 800 zł
280 M. Kosicki i R. Sumila 0 0 0 2 1 7 10 1 750 zł
281 L. Kasprowicz i SK Golejewko 0 0 0 2 1 2 5 1 640 zł
282 B. Białowąs 0 0 0 2 0 0 2 1 900 zł
283 MK M. Kaszubowski 0 0 0 1 5 7 13 3 030 zł
284 A. Kupczak 0 0 0 1 1 7 9 1 215 zł
285 S. Litwińczuk 0 0 0 1 1 3 5 630 zł
286 D. Turkowska 0 0 0 1 1 2 4 1 450 zł
287 Wrbna Racing a.s. 0 0 0 1 1 2 4 1 300 zł
288 P. Granda 0 0 0 1 1 2 4 600 zł
289 P. i J. Łucki 0 0 0 1 1 1 3 910 zł
290 T. Misiowiec 0 0 0 1 1 0 2 1 130 zł
291 A. Winiarska 0 0 0 1 1 0 2 600 zł
292 M. Harms 0 0 0 1 0 3 4 560 zł
293 T. Misiak 0 0 0 1 0 2 3 460 zł
294 Elektrovasury spol.s r.o. 0 0 0 1 0 1 2 1 200 zł
295 W. Kowalski i K. Kozłowska 0 0 0 1 0 1 2 950 zł
296 Agrolipt s.r.o. 0 0 0 1 0 1 2 800 zł
297 Pejšková Ivana 0 0 0 1 0 0 1 6 000 zł
298 A. Chrzanowska, H. Vesela i P. Peprna 0 0 0 1 0 0 1 1 000 zł
299 Trávníček Jiří, Ing. 0 0 0 1 0 0 1 1 000 zł
300 M. i S. Wiśniewscy, A. Gawryszewski i BHT Animal Trade Sp. z o.o. 0 0 0 1 0 0 1 950 zł
301 A. Omen 0 0 0 0 3 1 4 1 425 zł
302 S. Czajkowski 0 0 0 0 2 10 12 385 zł
303 J. Pretkiel 0 0 0 0 2 3 5 440 zł
304 H. Khil - Ulas 0 0 0 0 2 2 4 610 zł
305 V. Sura 0 0 0 0 2 1 3 900 zł
306 H. Sawka 0 0 0 0 2 0 2 500 zł
307 L. Staniszewski i K. Kamińska 0 0 0 0 1 7 8 350 zł
308 Equus Polska, G. Molska i M. Saniewski 0 0 0 0 1 6 7 300 zł
309 K. i K. Kozłowscy i T. Sobiczewska 0 0 0 0 1 3 4 330 zł
310 A. i S. Polednia 0 0 0 0 1 3 4 280 zł
311 M. Brzuszkiewicz 0 0 0 0 1 2 3 330 zł
312 A. Konarska 0 0 0 0 1 2 3 230 zł
313 M. Biały, B. Strzyżak i A. Wyrzyk 0 0 0 0 1 1 2 600 zł
314 Elektrovasury spol. s r.o. 0 0 0 0 1 1 2 500 zł
315 M. Siudym 0 0 0 0 1 1 2 475 zł
316 Equus Polska, M. Saniewski i D. Duda 0 0 0 0 1 1 2 475 zł
317 J. Szuster 0 0 0 0 1 0 1 475 zł
318 Dušková Lenka 0 0 0 0 1 0 1 400 zł
319 Pražská Agrární s.r.o. 0 0 0 0 1 0 1 175 zł
320 F. Wołoszyn 0 0 0 0 0 6 6 0 zł
321 Z. Szymulański 0 0 0 0 0 5 5 0 zł
322 G. Kogut i Ł. Such 0 0 0 0 0 4 4 0 zł
323 F. Bagiński 0 0 0 0 0 3 3 175 zł
324 W. Guz 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
325 SK Golejewko, M. Łojek, B. Gürtler i I. Wolska 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
326 A. Opalińska 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
327 Zespół Pałacowo-Parkowy Koparc Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
328 V. Fotev 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
329 H. Cherek 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
330 U. Zhussupov 0 0 0 0 0 3 3 0 zł
331 M. Jakubowska-Gniadek i J. Gniadek 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
332 S. Guła i M. Janikowski 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
333 J. Łacisz 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
334 K. Wolanin 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
335 D. Bajer 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
336 Ł. Kuryś 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
337 Polska Korporacja Inwestycyjna SA 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
338 Srubovka s.r.o. 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
339 Paragan s.r.o. 0 0 0 0 0 2 2 0 zł
340 W. Fath 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
341 A. Dziuba, J. Tomaszek i M. Nawrocka 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
342 K. Łukasiewicz 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
343 Grapa MAK Maciej Olędzki 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
344 N. Kosiński 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
345 L. Bodzak i W. Saniewski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
346 Elektrovasury spol.s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
347 H. Poledníková 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
348 Vesela Haná 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
349 DS Pegas 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
350 Gestüt Görlsdorf 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
351 Josef Bartoš 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
352 P. Wróblewski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
353 M. Kusherov 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
354 Damis 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
355 A. Nowicki 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
356 V. Vocetka 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
357 S. Popelka 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
358 Trávníčk Jiří,Ing. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
359 Hřebčín Mlékojedy s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
360 Váňa Josef 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
361 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
362 Stanislav Chudáček 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
363 JAMAX s.r.o. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
364 Stall Nicole 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
365 Talák Václav, Ing. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
366 Zachoval Přemysl 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
367 Corsadoro di Marco Innocenti s.r.l. 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
368 J. Szmyt i M. Malinowski 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
369 S. Duplicki 0 0 0 0 0 1 1 0 zł
suma 654 651 646 646 625 1750 4972 10 355 165 zł